Als vrijwilligers zich zorgen maken

08 april 2013

Waar kunnen vrijwilligers in uw organisatie terecht als ze zich zorgen maken over de thuissituatie van andere leden? MOVISIE heeft een folder uitgebracht die vrijwilligersorganisaties informeert over de mogelijkheden.

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is per 1 juli 2013 van kracht. Betaalde beroepskrachten zijn dan verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld. Maar waar kunnen vrijwilligers in een organisatie of vereniging terecht als ze zich zorgen maken over de thuissituatie van andere leden?

In vier pagina’s leest u in de folder 'Als vrijwilligers zich zorgen maken' over de veranderende rol van een vrijwilliger en het bestuur van vrijwilligersorganisaties. De centrale aanbeveling daarbij is dat het bestuur een aandachtsfunctionaris vaststelt. De folder geeft het bestuur hiervoor informatie: wie krijgt deze rol en hoe communiceren we dit naar onze leden? Ook staat de werkwijze voor de aandachtsfunctionaris beschreven: wat zijn mijn taken en hoe ga ik in gesprek met betrokkenen?

Lees verder op de website van MOVISIE