Als vrijwilliger achter de bar? Dan met certificaat!

04 mei 2015

Halbe Zijlstra en de IVAIedere vrijwilliger die achter een bar staat bij de club of tijdens festivals en evenementen moet een Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken gevolgd hebben. Op de website van de Vrijwilligerswerkacademie is de e-learningmodule voor de IVA geheel vernieuwd. De module is opgedeeld in een interactieve introductie over verantwoord alcoholschenken en sluit af met een korte toets. De cursist krijgt na afloop, wanneer de toets succesvol is afgerond, een certificaat op naam via de e-mail.

Benieuwd?

Neem dan snel een kijkje op de site! Je moet je nog wel even aanmelden voordat je de module kunt bekijken. Uiteraard mag jij ook een IVA-certificaat behalen! http://www.vrijwilligerswerkacademie.nl/

Wat is er veranderd?

De instructie is veel interactiever geworden. Dat begint al bij de opzet. Iedereen kan zelf de volgorde van hoofdstukken kiezen en aan het einde van ieder hoofdstuk kan de cursist aantekeningen achterlaten. Er wordt gebruik gemaakt van filmpjes die teksten vervangen en in de instructie worden verhelderende vragen gesteld, die overigens niet meetellen voor de toets. Een panel van ervaringsdeskundigen heeft deze vernieuwde IVA getest en is overwegend zeer tevreden. Het doorlopen van de instructie duurt ongeveer 35 à 45 minuten.

Certificaat

Voor het verkrijgen van het IVA-certificaat moet de cursist een toets doen met 30 vragen. De vragen worden willekeurig geselecteerd uit een groot bestand met vragen. Alle hoofdstukken in de instructie komen in de toets aan bod én de cursist krijgt een casus voorgelegd waarover een aantal vragen worden gesteld. Bij een voldoende scoren krijgt de cursist een certificaat op naam en organisatie per mail toegestuurd. Van een aantal organisaties staat ook het logo op het certificaat. Daarover kunnen afspraken gemaakt worden. Totaaltijd van de instructie en de toets is 1 à 1.15 uur.