Afschaffing giftenaftrek zou miljoenenramp voor vrijwilligerswer...

23 oktober 2012

De Commissie Van Dijkhuizen heeft in haar nieuwe belastingvoorstel de afschaffing van de Giftenaftrek voorgesteld. Dit is een voorstel dat vooral vrijwilligersorganisaties en goede doelenorganisaties financieel hard zal raken met een inkomstenderving van jaarlijks € 215 miljoen (Giftenaftrek in Nederland: evaluatiemethoden en hun interpretatie, dr. R. Bekkers, 6 september 2010). Dit zou een bijzonder negatief signaal zijn aan iedereen die zich via goede doelen en het vrijwilligerswerk inzet voor een beter Nederland én aan iedereen die deze organisaties en hun doelen steunt.

Lees onze brief aan de onderhandelaars en de vaste kamercommissie Financiën.