Prinses Margriet: afhankelijkheid van vrijwilligers schept verplichtingen

15 oktober 2015

Tijdens de viering van het 70-jarig bestaan van de Unie Van Vrijwilligers Nederland (UVV) op dinsdag 13 oktober 2015 sprak H.K.H. Prinses Margriet rake woorden over het vrijwilligerswerk in Nederland. Zij benadrukte dat als de samenleving (en overheid) een groter beroep op mensen doet om zich vrijwillig in te zetten, dat dan ook de randvoorwaarden daarvoor geregeld moeten zijn. Graag quoten we de prinses:

Toenemende afhankelijkheid van vrijwilligers

Prinses Margriet: "En…(de UVV is, red.) nog steeds heel erg nodig in een maatschappij die in toenemende mate afhankelijk is van vrijwilligers."

Overgenomen en weer terug 'gegeven'

Prinses Margriet: "Heel belangrijke initiatieven zijn inmiddels inderdaad overgenomen door reguliere instanties, maar de vraag naar vrijwilligers blijft stijgen en het zou mij niet verbazen als sommige van de “oude” taken –bij die instanties- weer komen te vervallen en dus opnieuw op de schouders van vrijwilligers gaan rusten."

Makkelijk praten over vrijwilligers

Prinses Margriet: "Het komt mij voor dat er vandaag de dag wel erg makkelijk over vrijwilligers wordt gesproken, alsof je die voor het oprapen hebt en er ongebreideld een beroep op kan worden gedaan."

Faciliteren

Prinses Margriet: "Als er behoefte en zelfs gebrek is aan vrijwilligers, moet men voor hen ook mogelijkheden scheppen; moet men dat werk ook faciliteren."

Pluim voor de UVV: uitbuiting voorkomen

Prinses Margriet: "De UVV heeft haar leden altijd ondersteund en juist daarmee ook voorkomen dat vrijwilligers worden “uitgebuit” om het maar eens heel sterk uit te drukken. Vrijwilligers die in een georganiseerd verband werken zijn betrouwbare gesprekspartners daar waar zij worden gevraagd en of ingezet. Zij zijn getraind, weten wat hen te doen staat en er kan op hen worden gerekend."

Vereniging NOV feliciteert de UVV met haar beschermvrouwe en haar zeventigjarig bestaan!