Aan de Slag met vluchtelingen in Overijssel

31 januari 2017

Tijdens een regionale VOSVI-bijeenkomst (Overijssels vereniging van vrijwilligerscentrales) op 26 januari 2017 in Zwolle vertelde de Syrische vluchteling Bakri dat vrijwilligerswerk zo belangrijk voor hem is omdat hij veel Nederlandse mensen heeft ontmoet, de taal beter heeft leren spreken en vooral omdat hij daardoor even niet aan vervelende dingen hoefde te denken. Het programma Aan de Slag geeft een impuls om nieuwkomers zo snel mogelijk toe te leiden naar vrijwilligerswerk in de gemeente. Na positieve resultaten in Nijmegen en Utrecht wordt de methode nu door Pharos landelijk uitgerold over 25 gemeenten. De lokale projectteams dragen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de continuering van Aan de Slag.

bakri

Bakri legt uit wat vrijwilligerswerk voor hem betekent.

Onze contactpersoon is Nancy Rietveld. Je kunt haar bereiken via n.rietveld nov.nl  06 42866167.

Pharos voert dit traject uit in samenwerking met NOV, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en VluchtelingenWerk Nederland (VWN) met ondersteuning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Oranje Fonds en Kansfonds. Meer weten? Surf naar: http://aandeslag.info 

aandeslag