12 gemeenten aan de slag met vrijwilligerswerk door vluchtelingen

05 april 2017

In 12 gemeenten hebben inmiddels bijna 1.300 asielzoekers en statushouders via het programma Aan de Slag samen met Nederlanders vrijwilligerswerk gedaan. Het programma is in 2015 gestart met een pilot in Utrecht en Nijmegen en is vanaf najaar 2016 verder uitgerold naar: Alkmaar, Deventer, Hoogeveen, Tilburg, Venray, Heerlen, Sittard/Geleen, Middelburg, Harderwijk en Arnhem. Dit jaar wordt dit uitgebreid naar 25 gemeenten.

Aan de slag Vluchtelingen

Rawnaq Saleh, bewoner AZC en vrijwilliger bij Resto van Harte: "Voor bewoners van het asielzoekerscentrum is het belangrijk om vrijwilligerswerk te doen. Je ontmoet veel mensen en leert er veel van."

AZC-bewoners worden betrokken bij vrijwilligerswerk waardoor hun gezondheid en veerkracht bevorderd wordt. Deelnemers ervaren afleiding van hun zorgen, vinden snellere aansluiting, bouwen hun netwerk op en ontmoeten Nederlanders. De ontmoeting helpt in de beeldvorming en het begrip over en weer. Dit gebeurt door lokale samenwerkingsverbanden te stimuleren tussen het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), de vrijwilligerscentrale, de gemeente, maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en vrijwilligers (onder wie nieuwkomers). Pharos ondersteunt de lokale projectteams tot eind 2018 en trekt zich daarna weer terug.

Meer info

Op de website van Pharos lees en zie je meer over het project en vind je een introductiefilmpje. Als je interesse hebt om ook aan te sluiten bij het programma, neem dan contact op met Nancy Rietveld, adviseur Aan de Slag en netwerkondersteuner NOVi, n.rietveld nov.nl of 06 42866167.

Pharos voert dit traject uit in samenwerking met Vereniging NOV, COA, VNG en Vluchtelingen-Werk Nederland, met ondersteuning van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Oranje Fonds en Kansfonds.