1 mei deadline subsidieaanvragen Youth in Action

09 april 2013

In de eerste subsidieronde 2013 van het Youth in Action-programma hebben 85 Nederlandse jongerenprojecten subsidie ontvangen. Nog niet eerder werd aan zoveel projecten subsidie toegekend in één subsidieronde. In totaal nemen bijna 1.800 jongeren en jongerenwerkers, waarvan ruim 700 uit Nederland, deel aan internationale jongerenuitwisselingen, lokale jongereninitiatieven, Europees vrijwilligerswerk en Europese trainingen. Youth in Action ontving 124 subsidieaanvragen.

“We hebben nog nooit zoveel aanvragen ontvangen als in deze ronde”, vertelt Lorance Janssen, hoofd van het Youth in Action-programma in Nederland. “We zijn onder de indruk van de vele goede lokale initiatieven van jongeren. Dit laat zien dat de maatschappelijke ontwikkelingen jongeren raken en dat ze zelf op zoek gaan naar oplossingen. De niet-formele leerervaringen die ze hiermee opdoen gebruiken ze in hun verdere onderwijs- en arbeidscarrière.”

Subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden

Het Europese Youth in Action-programma geeft subsidie en ondersteuning aan Europese projecten voor jongeren. Zowel jongeren als organisaties die met jongeren werken kunnen bij Youth in Action subsidie aanvragen voor internationale buitenschoolse projecten voor jongeren (13 tot 30 jaar). Doelstellingen van het programma zijn om de actieve betrokkenheid van de jongeren bij de samenleving en bij Europa te vergroten, en jongeren interculturele, sociale en persoonlijke vaardigheden te laten opdoen.

Youth in Action heeft subsidiemogelijkheden voor onder andere internationale jongerenuitwisselingenlokale jongereninitiatievenvrijwilligerswerk in Europa en projecten gericht op uitwisseling van kennis en ervaring van beroepskrachten en vrijwilligers in de jeugdsector. Dit jaar zijn er nog twee deadlines voor een subsidieaanvraag: 1 mei en 1 oktober 2013. Projecten kunnen starten vanaf drie maanden na de deadline.

Via Youth in Action kan je ook deelnemen aan nationale en internationale trainingen gericht op het opzetten van internationale buitenschoolse jongerenactiviteiten. Interessant is bijvoorbeeld de Appetiser, een internationale training die je introduceert in het internationaal werken met jongeren en de mogelijkheden die Youth in Action biedt.