Ziel & Zakelijkheid, Advisering door Vrijwilligerscentrales

28 september 2017

Hoe ondersteun en adviseer je als vrijwilligerscentrale organisaties over positionering, propositie en nieuwe mogelijkheden van financiering? De inhoud van de eerste drie bijeenkomsten Ziel & Zakelijkheid is overdraagbaar gemaakt voor de eigen lokale uitvoering.

In deze vierde bijeenkomst van Ziel & Zakelijkheid bieden we adviseurs van vrijwilligerscentrales en –steunpunten een training aan in het adviseren van organisaties die met vrijwilligers werken.

Programma

Dit programma bestaat uit drie delen:

  1. Terug naar de kern
  2. Opbouw van een advies
  3. Adviseren in de praktijk


De inloop is van 09.30 tot 10.00 's ochtends en het programma duurt tot 17.00 uur.

1e deel: Terug naar de kern 

We blikken terug op de eerste drie sessies van Ziel & Zakelijkheid. Wat is de ziel van je organisatie, welke meerwaarde heb je en waarom doe je de dingen die je doet. Aan de hand van enkele theoretische modellen, zoals bijvoorbeeld Theory of Change en de gouden cirkel van Sinek, wordt de basis gelegd voor een andere manier van denken over organisaties en de manier waarop je dit in kunt zetten in je advisering.

2e deel: Opbouw van een advies

Welke type adviseur schuilt er in jou? Welke stappen zet je als adviseur om tot een goed advies te komen? Hoe kun je organisaties ondersteunen in het presenteren van hun verhaal en de vertaling daarvan naar een zakelijke aanvraag bij een fonds of andere financier?
Pieter Rozema, projectadviseur bij de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij vertelt meer over de training en opleiding van vrijwillige adviseurs binnen de KNHM. Aan de hand van het ACTIE-instrument van Evelien Tonkens, hoogleraar Universiteit voor Humanistiek, doorloop je de verschillende stappen om tot een goede opbouw van je advies te komen.

3e deel: Adviseren in de praktijk

Je gaat in gesprek met organisaties die een actuele, concrete adviesvraag hebben over de aanvraag van financiële middelen voor hun activiteiten. De geleerde stappen werk je in kleine groepen uit tot een adviesplan. En tot slot presenteer je je plan aan de betreffende organisatie.

Kosten

Gratis voor NOV-leden. Voor niet-leden bedragen de kosten € 95,-. Deze € 95,- brengen we in mindering op de contributie als je lid wordt.

Aanmelden en locatie

Aanmelden kan tot 26 september 2017 via https://yled.nl/nov.nl/20170928/nl. De bijeenkomst vindt plaats bij Vereniging NOV, Koningin Wilhelminalaan 3 in Utrecht. Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

Afmelden?

Heb je je aangemeld, maar kun je onverhoopt niet? Regel dan vervanging of meld je zo snel mogelijk af bij Petra Zeverboom: p.zeverboom nov.nl. Bij afwezigheid zonder afmelding brengen we leden € 25,- in rekening.