Ziel & Zakelijkheid: De Juiste Snaar

04 november 2016

NOV verkent met de leden de mogelijkheden van (alternatieve) vormen van bekostiging. Welke financier maakt het mogelijk de eigen ambities uit te kunnen voeren? En wat kunt u daar zelf beter en anders in doen?

Graag nodigen we u uit voor deze tweede bijeenkomst in een cyclus van vier. De bijeenkomsten zijn los van elkaar te bezoeken.

De Juiste Snaar

of 'Hoe verwoord je toegevoegde waarde?'

Waar hebben we het over?

Organisaties die missie, doelen en urgentie goed kunnen verwoorden, weten wat hun toegevoegde waarde is en zijn beter in staat om partners te vinden en financiers te werven. In drie workshops krijgt u praktische handvatten om goed beslagen ten ijs te komen. U werkt zeer concreet met de eigen organisatie als voorbeeld of een praktische casus. U kiest één van onderstaande workshops.

Workshop 1: Canvasmodel

Workshop over werken met het canvasmodel. Breng alle organisatieaspecten in kaart en richt of positioneer de organisatie of dat nieuwe plan veel beter. Ervaar wat deze visuele aanpak in de uw praktijk voor mogelijkheden biedt.

Workshop 2: Theory of Change

De Theory of Change geeft inzicht en legt verbinding tussen activiteiten, praktische impact en hoger liggende doelen. Tijdens dit atelier krijgt u inzicht in onder meer deze methode, wat het oplevert en wat het zou kunnen betekenen voor u als vrijwilligersorganisatie.

Workshop 3: Echt samenwerken en partnerschap

In deze workshop gaat u de diepte in over het inzetten van de toegevoegde waarde van anderen als manier om ook de eigen organisatiedoelen te bereiken. Welke vormen van samenwerken leveren iets op voor alle partijen en hoe ontstaat commitment, bijvoorbeeld in de samenwerking met het bedrijfsleven.

Aanmelden en kosten

Aanmelden kan tot 1 november 2016 via deze link: https://yled.nl/nov.nl/snaar/nl

De inschrijving voor de workshops is ter plekke, nadat u pitches heeft gezien van de workshopleiders.

Aanmelding is gratis, maar niet kostenloos. Heeft u zich aangemeld, maar kunt u onverhoopt niet? Regel dan vervanging of meld u zo snel mogelijk af bij Petra Zeverboom: p.zeverboom nov.nl.

Tijdstip & Locatie

De bijeenkomst is op vrijdag 4 november 2016

9.30 uur: inloop

10.00 - 12.30 uur: workshops

Locatie: Parnassos, Kruisstraat 201 in Utrecht (route & adres)

 

Volgende bijeenkomsten in deze cyclus

Bijeenkomst 3

Voorjaar 2017: Meet & Match met financiers

Speeddating voor financiers en vrijwilligersorganisaties. Deze bijeenkomst staat in het teken van ontmoeting tussen vrijwilligersorganisaties en fondsen. Daarnaast komen andere financieringsmethoden aan bod.

Bijeenkomst 4

2e helft voorjaar 2017: Advies en ondersteuning door VWC’s

Hoe ondersteun en adviseer je als vrijwilligerscentrale organisaties over positionering, propositie en nieuwe mogelijkheden van financiering. De inhoud van de eerste drie bijeenkomsten worden overdraagbaar gemaakt voor de eigen lokale uitvoering.