VU: maatschappelijke organisaties op de kaart zetten

24 april 2014

Maatschappelijke organisaties en vrijwilligers zijn vitaal, bezield en onmisbaar voor de samenleving. Toch wordt aan particulier initiatief in Nederland (nog) geen recht gedaan. De overheid ziet vrijwilligers als onbetaalde arbeidsreserve voor een bezuinigende overheid en verwacht dat goede doelen de gaten in overheidsbudgetten dichten. Waar wringt de schoen? De sector is te weinig zichtbaar voor de politiek, onbekend voor de ambtelijke beleidsmakers en gebrekkig communicatief naar het brede publiek. Dat kan anders!

Met het manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland wil een denktank van negen wetenschappers en vier ‘maatschappelijke experts’ een lans breken voor particulieren initiatieven en vanuit hun onafhankelijk positie steun verlenen aan de maatschappelijke organisaties. Met korte presentaties en paneldiscussies hopen ze een bijdrage te leveren aan de politieke discussies over de Nederlandse verzorgingsstaat van de toekomst en particulier initiatief op de kaart te zetten. Zij nodigen u van harte uit om mee te denken en aanwezig te zijn op dit manifest op donderdag 24 april aan de Vrije Universiteit Amsterdam, op de jaarlijkse Dag van de Filantropie.

Programma

13.30 – 14.00 uur:  Inschrijven 
14.00 – 14.15 uur:  Opening en toelichting Manifest door Denktank door Theo Schuyt 
14.15 – 15.30 uur:  Korte inleidingen en paneldiscussie met leden van de Denktank

De opstellers (en sprekers op 24 april*) zijn: Gabriël van den Brink (Universiteit van Tilburg)*, Sigrid Hemels (Erasmus Universiteit Rotterdam)*, Theo Schuyt (VU)*, Sylvester Eijffinger (Universiteit van Tilburg), Elly Mariani (VU)*, Arno Akkermans (VU), Theo Camps (Universiteit van Tilburg)*, Addie Stehouwer (Nationale Ombudsman), Lucas Meijs (Erasmus Universiteit Rotterdam)*, Paul van Oosten (Diaconie Amsterdam) en Marnix van Rij (Ernst&Young).

15.30 – 15.45 uur: Samenvatting door Felix Rottenberg 
15.45 – 16.00 uur: Sluiting en dankwoord door Theo Schuyt 
16.00 – 17.00 uur: Netwerk en borrel

Inschrijven

De Manifestatie is 24 april van 14.00-16.00 (inschrijven kan hier) in de Aula.