& Vrijwilligerswerk door vluchtelingen

10 december 2015

vluchtelingenmetfoto2

Deze bijeenkomst is vol!

 

& Zorgt u ervoor dat vluchtelingen vrijwilligerswerk kunnen doen?

Veel vluchtelingen uit onder meer Syrië hebben de afgelopen periode Nederland bereikt. Ook de komende tijd zullen nog vele volgen. Nadat deze mensen in de procedure zijn gekomen, breekt een tijd van lang wachten aan op de opvanglocaties. Verveling en uitzichtloosheid komen onvermijdelijk om de hoek kijken. Het doen van vrijwilligerswerk door vluchtelingen is een zinvolle bezigheid die hen de kans biedt een bijdrage te leveren en sociale contacten op te bouwen. Deze participatie en ontmoetingen bevorderen de integratie. Het zorgt er voor dat zij als mens een gezicht krijgen in onze maatschappij.

Een aantal vrijwilligersorganisaties biedt vluchtelingen al vrijwilligerswerk aan, maar er is veel meer mogelijk en ook veel meer nodig.

Komt u ook?

Vereniging NOV & Pharos nodigen u graag uit om, als onderling netwerk van vrijwilligersorganisaties, vrijwilligerscentrales en bedrijfsleven, samen te inventariseren waar we staan in de organisatie van het doen van vrijwilligerswerk door vluchtelingen, welke ervaringen en ideeën er zijn, en welke vragen er leven. Samen gaan we aan de slag om van elkaar te leren en te kijken wat daar uit kan voortvloeien.

In 2016 is dit het doen van vrijwilligerswerk door vluchtelingen één van de thema's waarover we landelijk en regionaal uitwisseling van kennis en ervaringen ondersteunen en stimuleren.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u ook de gelegenheid kwesties in te brengen die spelen bij de inzet van vrijwilligers vóór vluchtelingen.

Datum, tijdstip en locatie

Donderdag 10 december van 14.00 – 17.00 uur

Adres:
Pharos
Arthur van Schendelstraat 620 (tweede etage, via hoofdingang nr 600)
3511 MJ Utrecht

Hier vindt u routebeschrijvingen: http://www.pharos.nl/nl/over-pharos/contact

Programma

 • Korte en doelgerichte inleiding
 • Drie flitspresentaties
  1. Vrijwilligerswerk bij jouw organisatie, vindbaar voor vluchtelingen; de Refugee Buddy App. Door Anne Claire van der Lugt, Nederlandse Rode Kruis.
  2. Ervaringen bij Landschap Overijssel. Door Erik de Kruif.
  3. Aan de slag! Vrijwilligerswerk door nieuwkomers, wie doet mee? Door Marieke Stopel, Pharos.
 • Pauze (10 minuten)
 • Ervaringen - vragen - wensencarroussel
 • Pauze (15 minuten)
 • Inventarisatie ideeën en mogelijkheden, plenaire terugkoppeling
 • Borrel

Ervaringen - vragen - wensencarroussel

Beantwoord als voorbereiding onderstaande vragen. Zet de antwoorden op een a0-poster en neem mee of vul ter plekke een poster in voor de bijeenkomst.

Zet uw organisatie zich al in om vluchtelingen en asielzoekers vrijwilligerswerk te kunnen laten doen?

Ja?

 • Wat doen jullie?
 • Hoe doen jullie dat?
 • Met welke samenwerkingspartners?
 • Wat zijn successen, uitdagingen en tegenvallers?
 • Welke vragen hebben jullie? Waar heeft u oplossingen of hulp voor nodig?

Nog niet?

 • Waarom willen jullie het wel gaan doen?
 • Wat zijn redenen om nog niet aan de slag te gaan?
 • Hebben jullie ideeën en plannen om aan de slag te gaan, zo ja welke?
 • Aan welke samenwerkingspartners denk je?
 • Welke vragen hebben jullie? Waar heeft u oplossingen of hulp voor nodig?

Deelnemers

Er zijn maximaal 50 plekken voor beleidsbepalende mensen van vrijwilligersorganisaties, vrijwilligerscentrales en bedrijven.

Aanmelden

Aanmelden is gratis, maar we hebben maar beperkt plek, dus graag alleen aanmelden als u echt kunt komen. Aanmelden kan via deze link: http://yled.nl/nov.nl/vluchtelingen/nl

Vrijwilligerscentrales kunnen zich niet meer aanmelden!

Deze bijeenkomst is vol!

Vragen?

Heeft u vragen over de bijeenkomst? Neem dan contact op met Mark Molenaar (0610922192, m.molenaar nov.nl).

Foto: Erik de Kruif, Landschap Overijssel