Symposium Vrijwilligerswerk 2020 en ALV

04 juni 2015

banner

Op 4 juni neemt directeur Els Berman afscheid van Vereniging NOV tijdens het symposium Vrijwilligerswerk 2020 (wachtlijst gestart), dat plaatsvindt na de Algemene Ledenvergadering (ALV) in Utrecht. Vereniging NOV nodigt al haar leden en relaties van harte uit om een tijdperk af te sluiten door met Els Berman een nieuw tijdperk te verkennen tijdens het symposium. 

Het symposium wordt afgesloten met een aparte afscheidsborrel voor Els Berman. Lees snel verder en meld u aan voor de ALV (alleen voor leden), het symposium en/of de afscheidsborrel.

Thema van het symposium

Het is 2020. De iPad bestaat niet meer ('t kan snel gaan) en autorijden is alleen nog maatschappelijk aanvaardbaar als je een auto deelt. Maar dit zijn onbelangrijke details. De grote vraag is: Hoe ziet de Nederlandse civil society er uit in 2020?

Het is 2015. Gemeenten hebben veel verantwoordelijkheden van de Rijksoverheid overgenomen. Dit jaar nog zal blijken hoe goed zij onder andere de langdurige zorg en de maatschappelijke ondersteuning hebben geregeld. En waar gemeenten zich nog kunnen verbeteren. Economisch gezien lijkt 2015 iets zonniger, maar de financiële crisis heeft de verhouding tussen betaalde, onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk op scherp gezet. Waar mensen met een WW-uitkering aan regels zijn gebonden als zij vrijwilligerswerk willen doen, zijn er gemeenten die een tegenprestatie verplicht stellen aan mensen met een bijstandsuitkering. Bestaande en nieuwe maatschappelijke initiatieven (en dat zijn er nogal wat!) pakken van alles op, ook wegbezuinigde taken van de overheid. Financieel is dat niet altijd makkelijk. Sommige fondsen geven alleen geld als een organisatie geen reserve heeft. Bedrijven maken scherpe afwegingen waar het gaat om hun maatschappelijke betrokkenheid. Maar zoals het gaat met de tijd, is het toch 2020 voordat we het doorhebben.

En daar zitten we nu...  In die nabije toekomst van 2020. Wat is de impact van het 2014-overheidsadagium 'versterken eigen kracht burgers' op het vrijwilligerswerk? Staan de beloften van 2015 - de burgerinitiatieven rond zorg, energie en samenleving - nog fier overeind? En hoe verhouden zij zich tot vrijwilligersorganisaties die al veel langer bestaan? Hoe hebben de gemeenten de decentralisaties doorstaan? En ondersteunen zij alleen de vrijwillige energie in hun gemeente als die voor de zorg is? Of richt de overheid (juist) ook haar pijlen op het brede vrijwilligerswerk (cultuur, sport, natuur, etcetera)? Weten vrijwilligersorganisaties van divers pluimage hun meerwaarde duidelijk te maken aan zowel burger als gemeente? Werken ze - groot en klein, nieuw en oud - samen om doelen te bereiken? Wat is de rol van vrijwilligerscentrales? En waar zet die burger zich nog voor in? 

Bouw met ons een teleportatiemachine en maak beelden van de maatschappij in 2020.

Sprekers

Tijdens het symposium spreken:

Evelien Tonkens - Hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek

Lenie Scholten - Wethouder gemeente Eindhoven voor zorg, welzijn en armoedebeleid 

Els Berman - Tot 1 juni 2015 directeur van Vereniging NOV

Programma

12.30 uur     Inloop en ontvangst ALV

13.00 uur     Algemene ledenvergadering

14.15 uur     Ondertekening Alliantie NOC*NSF en NOV

14.45 uur     Inloop en ontvangst Symposium Vrijwilligerswerk 2020

15.00 uur     Opening door Ella Vogelaar, voorzitter Vereniging NOV

15.10 uur     Evelien Tonkens en Lenie Scholten

15.50 uur     Teleporteer mee, geef uw idee over de toekomst

16.40 uur     Els Berman

17.00 uur     Borrel met verrassing voor Els Berman

18.30 uur     Einde

Locatie

Het symposium vindt plaats in Utrecht. Na aanmelding ontvangt u de exacte locatie. 

Aanmelden

Meld u snel aan via dit formulierhttp://yled.nl/nov.nl/alv2015/nl 

U kunt zich via dit formulier apart aanmelden voor het symposium, de aansluitende borrel en de algemene ledenvergadering (alleen voor leden).

Beperkt aantal plaatsen
Het symposium is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Heeft u zich aangemeld, maar kunt toch niet? Laat het ons weten of zorg voor vervanging.

Geef Els Berman een herinnering mee!

Of u naar het afscheid komt of niet, vertel onderaan de pagina wat u Els Berman wilt meegeven. Geef haar een persoonlijke boodschap, vertel een anekdote of stuur een laatste werkgroet.

Reacties

Beste Els, wat zullen we je missen

16 april 2015 ▪ Mark Molenaar

Na jarenlang het gezicht te zijn geweest, zullen we je vreselijk missen. Als vraagbaak, maar ook als ijkpunt. Je bent het geweten van vrijwillig Nederland. Vast niet het enige, maar toch!

AANDACHT

20 april 2015 ▪ Boudewijn van de Ven ▪ Nationale Vereniging de Zonnebloem

We hebben elkaar nodig
dat is toch zonneklaar
want mensen willen warmte
en aandacht voor elkaar

Waarom niet even praten?
waarom geen lieve lach?
Zo zorg je voor een lichtpunt
ook op een donkere dag

Iemand die naar je luistert
iemand die met je praat
dat is nou juist datgene
waar 't bij een mens om gaat

( naar J. Kloppenburg, Hilversum ).

Gouw Els,
Reuze bedaankt veur de insjpirasievolle kontakten en ontmoetingen.
Ut geit dich gans te gouw in gouwe gezonjdheid.
Gans sjoone groet en alle gouds

Boudewijn van de Ven.

Els de Sterke Snelle

21 april 2015 ▪ Els Ranshuijsen ▪ Mezzo

Ha Els, veel vragen, twijfels of ideeƫn stuurde ik je en altijd kreeg ik snel je inhoudelijke sterke reactie terug. Vandaar mijn aanhef voor jou. Dat wil ik nog aanvullen met je directe toon. Daar kon en kan ik mee verder.
Jouw hart voor vrijwilligerswerk en jouw gevoel voor strategie en de politieke lobby zal de vereniging NOV sterk missen. Dank voor al je inzet en positieve samenwerking. Ik wens je alle goeds op je nieuwe pad met veel genieten en veel plezier met de jouwen. Hoop je te blijven tegenkomen somewhere en sometimes.

Een verre groet van Downunder van andere Els (Ranshuijsen en Mezzo)

Dag Els, tot ziens

28 april 2015 ▪ Margreet Rijgersberg ▪ Vrijwilligerscentrale Houten, van Houten&co

Bedankt voor je inzet en inspiratie voor de branch vereniging NOV over vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet. Jouw kennis en enthousiasme zal je vast nog van pas komen in je verdere leven als vrijwillliger ergens. Je gaat vast niet stil thuis zitten. Ik wens je veel goeds in deze nieuwe fase van je leven.

Dank voor de samenwerking!

06 mei 2015 ▪ Annet den Hoed ▪ RV&S (voorheen VWS)

Beste Els,
Ik wil je hartelijk danken voor de constructieve en plezierige samenwerking in de afgelopen jaren! Vooral door jouw inzet is het vrijwilligerswerk bij het Rijk hoog op de agenda komen te staan. Ik wens je het allerbeste voor de toekomst.
Groeten, Annet den Hoed

Dag Els,

08 mei 2015 ▪ Astrid de Beer ▪ Natuurmonumenten

Hartelijk bedankt voor je inzet voor het NOV en iedereen die daarbij betrokken is. Je duidelijkheid, betrokkenheid en passie voor het op de kaart zetten van vrijwilligerswerk bij de overheden in Nederland zijn voor mij een grote inspiratiebron geweest. Evenals het feit dat je een leuk, sterk en hartelijk mens bent :-) Veel plezier en gezondheid voor de toekomst, ik zal je missen!

Nu Onvervaard Vooruit

13 mei 2015 ▪ Geert Hoogeboom ▪ Landelijke Vereniging Kleinen Kernen

Beste Els,

De huidige NOV heeft al een lange voorgeschiedenis. Op een goed moment samengegaan met SVM en het bureau ondergebracht bij Movisie. Toch weer de stap gezet om - hoewel klein - opnieuw zelfstandig te worden. Aan dat proces heb jij met kracht bijgedragen. En met succes. NOV staat stevig op de kaart. Ik denk met plezier terug aan onze contacten en wens je een mooie toekomst, vol vrijwilligerswerk.

Dag Els!

26 mei 2015 ▪ Xandra Leuverink ▪ PijnpatiĆ«nten naar 1 stem/Gilde SamenSpraak

Beste Els,

Dank voor de plezierige samenwerking: ik vind het bijzonder inspirerend hoe jij je hebt ingezet voor vrijwilligerswerk in Nederland.

Het ga je goed en geniet van de periode die voor je ligt!

Hartelijke groet,
Xandra Leuverink

Geef Els Berman ook een herinnering mee!

Of u naar het afscheid komt of niet, vertel hier wat u Els Berman wilt meegeven. Geef haar een persoonlijke boodschap, vertel een anekdote of stuur een laatste werkgroet.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 32 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.