Voorlichting impact wijzigingen betaalverkeer voor vrijwilligersor...

29 januari 2013

Vanaf 1 februari 2014 is SEPA (Single Euro Payments Area) een feit: Europa’s gezamenlijke betaalmarkt. Per dezelfde datum zal iedereen in Nederland gebruikmaken van Europese betaalproducten en -standaarden. Dat geldt voor zowel bedrijven, consumenten, maar ook voor vrijwilligersorganisaties.

De impact is groter dan menigeen denkt. Zo zullen alle huidige standaarden voor overboekingen en incasso’s plaatsmaken voor nieuwe varianten, zullen de rekeningnummers van alle debiteuren, crediteuren, medewerkers en donateurs veranderen en komen er nieuwe formaten voor het aanleveren van betalingen aan de bank, met ook nog eens andere termijnen. Dit vergt veel voorbereiding. Het is dan ook tijd voor actie! Tijdens deze sessie komen de volgende aspecten aan de orde:

  • Introductie SEPA en IBAN en de gevolgen voor alle organisaties
  • Wat gaat er veranderen en welke aanpassingen zijn vereist?
  • Het tijdpad en hoe daarmee om te gaan
  • De voorbereiding: wat moet u doen?
  • Hoe pakt u dit aan? Praktische tips en oplossingen 

Door?

Gaston Aussems van De Nederlandsche Bank

Tijdstip bijeenkomst

Van 12.00 - 14.00 uur

Locatie

Utrecht, precieze locatie krijgt u na aanmelding

Voor wie?

Penningmeesters en medewerkers van financiële administraties, voor medewerkers van vrijwilligerscentrales die hun achterban willen informeren

Aanmelden

Meld u aan voor 21 januari via dit aanmeldformulier: http://www.yled.nl/nov.nl/sepa/nl 

Meer informatie

Vragen? Neem contact op met Els Berman, e.berman nov.nl

Doe de IBAN-check

Op http://www.overopiban.nl/ kunt alvast controleren wat voor u de impact kan zijn.