Tweede netwerkbijeenkomst Medezeggenschap voor Vrijwilligers

27 november 2014

Voor vrijwilligers die betrokken zijn bij een vorm van vrijwilligersmedezeggenschap of bij het opzetten daarvan, organiseert Vereniging NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk drie bijeenkomsten. Doel van deze bijeenkomsten is het uitwisselen en verzamelen van kennis en ervaring. Vereniging NOV nodigt u graag uit voor de tweede bijeenkomst op donderdag 27 november van 18.00 - 21.00 uur, Maliebaan 71, 3581 CG Utrecht. Ook als u niet bij de eerste bijeenkomst bent geweest, bent u van harte welkom.

Workshop ‘In de ban van de achterban’ als onderdeel van de bijeenkomst. Tijdens de vorige bijeenkomst vroegen we naar de scholingsbehoefte van leden van vrijwilligersraden. De aanwezige leden van raden gaven aan dat het betrekken van de achterban een belangrijk punt voor hen was. Als onderdeel van de bijeenkomst van 27 november bieden we daarom een workshop aan over dit onderwerp.

Waarom een project over medezeggenschap?

Vereniging NOV heeft gemerkt dat er behoefte bestaat bij vrijwilligers om kennis en ervaring uit wisselen met andere vrijwilligers over medezeggenschap. Tegelijkertijd komen er vragenvanuit organisaties die lid zijn van Vereniging NOV over het organiseren van medezeggenschap van vrijwilligers. Daarom is Vereniging NOV in april 2014 gestart met het project Medezeggenschap van Vrijwilligers. Doel van dit project is om samen te bekijken hoe medezeggenschap van vrijwilligers vormgegeven kan worden, zodat die waarde heeft voor vrijwilligers én voor organisaties.

Wat organiseert NOV in dit project voor vrijwilligers?

Er worden drie bijeenkomsten georganiseerd voor vrijwilligers. Doel van deze bijeenkomsten is om zoveel mogelijk kennis uit de praktijk te verzamelen. Deze kennis wordt gebundeld in twee handleidingen: een voor organisaties en een voor vrijwilligers. Ook willen we door middel van de bijeenkomsten vrijwilligers die betrokken zijn bij vrijwilligersmedezeggenschap de gelegenheid geven om kennis te maken met elkaar en ervaringen uit te wisselen.

Het programma

Programma van de bijeenkomst voor vrijwilligers op 27 november a.s.

18.00 - 18.45 Ontvangst met broodjes, kennismaking en uitwisseling 

18.45 - 20.15 Workshop ‘In de ban van de achterban’ door Ron van der Wens (trainer/adviseur medezeggenschap)

20.15 - 20.30 Pauze

20.30 - 21.00 Bespreking van wensen voor de derde bijeenkomst en afsluiting

Aanmelden

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via de aanmeldlink Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met het secretariaat van Vereniging NOV ( algemeen nov.nl ; 030 230 71 95) of met Gerdien Blom ( gerdien blombesluitvorming.nl ; 0629291578).