Tweede netwerkbijeenkomst Medezeggenschap van Vrijwilligers

06 oktober 2014

In deze tweede bijeenkomst van het netwerk, waar ook nieuw mensen bij aan kunnen haken, gaan we nader in op verschillende mogelijkheden om medezeggenschap van vrijwilligers te organiseren. We kijken naar de context waarin deze verschillende manieren toegepast worden en bespreken de mogelijke voor- en nadelen in andere contexten. Wat is ook in andere organisatie toe te passen en wat niet? En waarom wel/niet?

Deze bijeenkomst is een vervolg op de eerste bijeenkomst van 24 juni 2014. 

Programma

13.00 uur      Ontvangst met koffie en thee

13.10 uur      Welkom en inleiding

13.20 uur      Presentatie Medezeggenschap van vrijwilligers bij Villa Pardoesdoor Bert Akkermans en Carla Hooijmaijers

13.50 uur      Verkenning en discussie ‘Vorm Villa Pardoes’      

14.20 uur      Plenair uitwisselen

14.30 uur      Presentatie project “Democratie in de vereniging” door Peter de Boer van FNV Bondgenoten

15.00 uur      Verkenning en discussie ‘Vorm FNV Bondgenoten’        

15.30 uur      Plenair uitwisselen

15.40 uur      Presentatie Vormen van medezeggenschap door Corry Baarsma van Cordaan (tevens bestuurslid van Agora, beroepsvereniging van vrijwilligerscoördinatoren in de zorg)

16.10 uur      Verkenning en discussie ‘Vormen Cordaan’

16.40 uur      Plenair uitwisselen

16.50 uur      Samenvatting en vooruitblik

17.00 uur      Afsluiting

Villa Pardoes is een bijzonder vakantiehuis waar iedere week acht ernstig zieke kinderen kunnen logeren met hun families. Het is gelieerd aan De Efteling, waar het ook naast staat, maar is wel een aparte stichting. Villa Pardoes heeft een kleine staf van 9 mensen. Het verblijf van de gasten wordt mogelijk gemaakt door 135 vrijwilligers. In verschillende ploegen zijn zij dagelijks aanwezig om de kinderen en hun families te verzorgen en begeleiden. 

Bert Akkermans, manager Facilitair & Vrijwilligers en de voorzitter van de Vrijwilligersraad, doen uit de doeken hoe de medezeggenschap bij Villa Pardoes geregeld is. 

FNV Bondgenoten, een grote vakbond, is vereniging. Bij een vereniging hebben alle leden in principe inspraak via de ALV. Maar hoe doen verenigingen dat wanneer zij een grote, professionele organisatie zijn? Er is namelijk wel een verschil tussen gewone leden en actieve leden, kaderleden genaamd. Kaderleden zetten zich vrijwillig in voor vakbondsactiviteiten (bv. bestuursfuncties, campagnes, advies aan en ondersteuning van leden).

Peter de Boer komt vertellen hoe FNV Bondgenoten zich als organisatie buigt over de kwestie medezeggenschap van vrijwilligers met het project “Democratie in de vereniging.” 

Cordaan is een grote zorginstelling met onder andere thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, geestelijke gezondheidszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg. Bij Cordaan zijn, naast ruim 8000 professionals, ook 1700 vrijwilligers actief.

Corry Baarsma, beleidsmedewerker Vrijwilligerswerk, vertelt over de verschillende vormen van medezeggenschap die bij Cordaan zijn of worden uitgeprobeerd.

Datum, tijdstip en locatie

Maandag 6 oktober van 13.00-17.00 uur, in De Kargadoor, Oude Gracht 36, 3511 AP Utrecht (routebeschrijving). 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via dit formulier: http://www.yled.nl/nov.nl/Medezeggenschap-netw/ 

Meer informatie en vragen

Het programma volgt binnenkort. Als u voor of na die tijd vragen hebt, kunt u contact opnemen met het secretariaat van Vereniging NOV ( algemeen nov.nl ) of met Gerdien Blom ( gerdien blombesluitvorming.nl ; 06 29 29 15 78). Meer informatie over het netwerk vindt u hier.