Tweede ALV en themadebat o.l.v. Nico de Boer

29 november 2012

De tweede Algemene Ledenvergadering van Vereniging NOV vindt plaats op 29 november 2012 van 13.30 tot 17.00 uur in Utrecht bij Parnassos (routebeschrijving).  De Algemene Ledenvergadering, die alleen voor leden is, begint om 13.30 uur. Het aansluitende debat begint om 15.30 uur en daar zijn ook niet-leden van harte welkom.

Ledenvergadering en afscheid bestuursleden

De ledenvergadering begint met het huishoudelijk gedeelte. Daarin komen het strategisch plan en jaarprogramma 2013, de begroting 2013, de vaststelling van de contributie 2013 en de keuze van de nieuwe accountant aan de orde. Daarnaast worden twee leden van het NOV-bestuur voor herbenoeming voorgedragen en nemen we afscheid van secretaris en penningmeester Marco van Westerlaak en bestuurslid Mohamed Sini. 

Themadebat Actief burgerschap schudt het vrijwilligerswerk op!

Actief burgerschap, burgerkracht en burgerparticipatie zijn dè nieuwe begrippen in onze samenleving. Ze weerspiegelen dat burgers relatief los van de overheid zelf de verantwoordelijkheid nemen bij het uitdenken en uitvoeren van maatschappelijke initiatieven. Die ontwikkeling past in het beleid van een zich terugtrekkende overheid, die verwacht veel te kunnen overlaten aan burgerkracht. Maar de verhouding blijft precair: worden vrijwilligers voor een bezuinigingskarretje gespannen? Welke rol heeft de overheid nog wel?

Vragen zat voor een interessant debat:

  1. Pure burgerkracht bestaat niet. De vrijwillige inzet van burgers vergt een minimum aan institutionalisering om kwaliteit en duurzaamheid te waarborgen en het afbreukrisico te minimaliseren. Wat voor nieuwe vormen van institutionalisering zijn denkbaar? Of zelfs al in ontwikkeling?
  2. Heeft burgerkracht nog wel een overheid nodig of zijn ondernemerschap, verdienmodellen en professionaliteit een beter begrippenkader? Of  mogen we nog iets van de overheid verwachten? In welke rol dan?
  3. Het landschap van de vrijwillige inzet is ingrijpend aan het veranderen door de actieve burgers, deontwikkeling naar een netwerksamenleving en de rol van sociale media. Hoe opereren vrijwilligersorganisaties in de society 3.0? En moeten ook lokale en digitale organisaties en burgerinitiatieven lid mogen worden van NOV?

 

Dat debat voeren we met een forum onder inspirerende leiding van Nico de Boer, onderzoeker en auteur op het gebied van welzijn en wijkgericht werken, o.m. van het essay Burgerkracht, samen met Jos van der Lans geschreven in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.  

Deelnemers aan het forum zijn:

  • Rinske van Noortwijk, directeur van Greenwish (onder voorbehoud)
  • Geert Hoogeboom, secretaris van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen,
  • Frank van Bussel, directeur van de Koninklijke Nederlandse Heidemij en
  • Mathijs Huis in ’t Veld, initiatiefnemer online marktplaats Zorg voor Elkaar


Aanmelding

Wilt u in verband met de noodzakelijke voorbereidingen voor de ledenvergadering alvast uw komst bij voorkeur via e-mail aanmelden op algemeen nov.nl of telefonisch bij het verenigingssecretariaat, te bereiken op telefoonnummer 030 – 230 71 95.