Strategiedialoog en Algemene Ledenvergadering

26 november 2015

Vereniging NOV nodigt leden en relaties van harte uit voor de Strategiedialoog en de Algemene Ledenvergadering op 26 november 2015 in Utrecht. Leden krijgen bij aanmelding voorrang.

Programma
12.30 Deur open
13.00 Strategiedialoog rol NOV voor het Nederlandse vrijwilligerswerk
15.00 Pauze en inloop ALV
15.15 Algemene ledenvergadering
16.45 Afsluitende borrel

Strategiedialoog NOV voor het Nederlandse Vrijwilligerswerk

Vereniging NOV wordt steeds sterker en krijgt met haar leden en partners steeds meer voor elkaar. Een blik op onze corporate leaflet 2014 (pdf) of de websites laat dat zien. Maar is de vereniging er ook voor uw organisatie? Of vraagt u zich af waarom Vereniging NOV niet eens dit doet? Of juist niet die en die dienstverlening biedt? Of misschien denkt u zelfs wel; waarom doet NOV dít nou? Dat soort vragen vinden we heel goed en zoeken we expliciet op. We hebben input van leden en niet-leden nodig zodat:

  • u meer aan Vereniging NOV heeft;
  • onze leden meer aan u hebben;
  • en NOV voor meer partijen een interessante vereniging wordt.

 

Wilt u de moeite nemen om voor uzelf en anderen helder te krijgen waar Vereniging NOV op aan moet koersen? Doe dan mee aan onze tweede Strategiedialoog voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van 26 november 2015!

Waarom meedoen?
Omdat u:

  • meer uit uw (toekomstige?) vereniging haalt;
  • andere leden (weer) ontmoet en ervaringen kunt uitwisselen;
  • ons helpt ons dienstenpakket te verbeteren;
  • de positie en ondersteuning van het (landelijke en lokale) vrijwilligerswerk helpt verbeteren.

 

Overtuigd?
Bent u overtuigd dat uw bijdrage noodzakelijk is? Kom dan naar de Strategiedialoog. Bent u lid? Kom dan ook naar de Algemene Ledenvergadering.

Agenda Algemene Ledenvergadering Vereniging NOV

De ledenvergadering begint met het huishoudelijk gedeelte. Daarin komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Mededelingen en actuele ontwikkelingen
Conceptbegroting 2016 met toelichting
Conceptjaarprogramma 2016

Locatie

De Strategiedialoog en ALV vinden plaats in Utrecht. Na aanmelding ontvangt u het exacte adres en een routebeschrijving.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 16 november 2015 via deze link: http://yled.nl/nllp

Vragen?

Neem contact op met Petra Zeverboom, p.zeverboom nov.nl

afbeelding-woordwolk