Startbijeenkomst Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk

18 maart 2013

Marius Ernsting (voorzitter Vereniging NOV), staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) en Nina Schmitz (Stichting Heppie) spreken tijdens de startbijeenkomst van de Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk op maandag 18 maart 2013 van 15.15 tot 16.15 in Den Haag.  

Een mijlpaal

De oprichting van de stichting en de tucht- en beroepscommissie is van groot belang om seksueel grensoverschrijdend gedrag in het vrijwillige jeugd- en jongerenwerk tegen te kunnen gaan. Hetzelfde geldt voor de registratielijst van plegers. Zowel de oprichting van StichtingTuchtrecht Vrijwilligerswerk als ontwikkeling van de registratielijst maken onderdeel uit van het project In veilige handen (www.inveiligehanden.nl). Dit project wordt gefinancierd door de ministeries van VWS en VenJ. De ontwikkeling is een belangrijke stap in de richting van het waarborgen van de veiligheid in het vrijwilligerswerk en zal belangrijk blijken te zijn voor het behouden van een goed imago van het vrijwilligerswerk. Zeker daar waar het kwetsbare burgers als minderjarigen betreft.  

Ook aanwezig zijn? 

U kunt aanwezig zijn bij de startbijeenkomst, zeker als u al met In veilige handen werkt en graag wilt aansluiten bij het tuchtrecht.  Wilt u aanwezig zijn, meld u dan aan bij Mark Molenaar via  m.molenaar nov.nl , 0610922192. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en locatie als er voldoende plaats is.  

 

 

  Logo Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk