Regionale bijeenkomst Kunst verrijkt

14 oktober 2016

Kunst verrijkt, kunst geeft levensvreugde, kunst ontmoet mensen in wat zij juist (nog) wel kunnen!

Op 14 oktober exploreren we aan de hand van een aantal inspirerende en concrete voorbeelden hoe mensen uit de kunst en cultuur sector en mensen in lokale vrijwilligersorganisaties in welzijn, zorg en (amateur)kunst elkaar weten te vinden. Op deze ochtend kan je kennismaken met beproefde methodieken (werkmethoden) om vrijwilligers toe te rusten om kunst en cultuur in te zetten in de dagelijkse praktijk in het werken met doelgroepen met kwetsbaarheid. Daarnaast worden ontmoetingen en speeddates gearrangeerd om te starten met het beginnen van slimme combinaties.

We vinden antwoorden op vragen als: hoe kennen we elkaars expertise en hoe benutten we die om tot betekenisvolle kunst en cultuuractiviteiten te komen voor de doelgroepen van welzijn en zorg? Hoe kunnen lokale verbanden slim worden gecombineerd, waarmee de menskracht van zowel betaalde werknemers als vrijwilligers(organisaties)slim benut worden? Wat betekent dat voor zowel de kwaliteit als de kosten?

Waarom?

Mensen die zijn aangewezen op ondersteuning, hulp of een maatje,worden vaak -onbedoeld- aangesproken op hun tekort, gebrek of handicap. Met de inzet van kunst- en cultuuractiviteiten staat persoonlijkheid van deelnemers weer centraal; hun individuele activiteiten in het ervaren, beleven, zelf doen en mede producent zijn.

Voor wie?

Coördinatoren vrijwilligerswerk in de regio Amersfoort van diverse vrijwilligersorganisaties: Ravelijn, Humanitas, Leger des Heils, Zonnebloem, Vier het leven, Vereniging Parkinson etc. Onderwijs instellingen als HU, zorginstellingen, wijkteams, matchpoint KvK, Toon Hermans huis, kunstinstellingen en kunstenaars.

Door wie?

De Zonnebloem, Stichting Vier het Leven, Stichting Ravelijn, Scholen in de Kunst, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

Waar?

Scholen in de Kunst Amersfoort, Eemplein 75

Programma (in ontwikkeling)

08.45 Koffie en thee
09.00 Welkom
09.10 Start met een goede praktijk uit de regio
09.25 Korte introductie
09.30 Werkmethoden pitchen om uw aandacht
09.40 Carrousel van werkmethoden (6)- iedereen kan op de dag 3x 35 minuten kennismaken met verschillende werkmethoden.
Tussendoor ontmoetingen en speeddates
13.00 Einde

Aanmelden

Opgeven kan nu al via: MaryanHess lkca.nl

Meer Informatie

Ingrid Docter 06 11352492