Praktijkcarrousel lokaal samenwerken formele en informele zorg

10 april 2018

Praktijkgerichte inspiratiebijeenkomst over lokaal samenwerken en samenspel formele en informele zorg vanuit het programma Vrijwillig Dichtbij 

Het gaat niet altijd soepel, de bestaande lokale samenwerking tussen de formele zorg en welzijn, de informele zorg en de gemeente. De verschillende organisaties spreken vaak verschillende talen, hebben niet altijd het juiste beeld over elkaar en er zijn aparte financieringsstromen en vrees voor concurrentie. Waarom verloopt samenwerking soms wel en soms niet soepel? Wat draagt bij aan een effectieve en soepele samenwerking? En wat hebben mantelzorgers, zorg- en welzijnsmedewerkers en vrijwilligers nodig om beter op elkaar in te spelen en samen te werken?

Zes sessies met praktijkvoorbeelden

Op deze inspiratiebijeenkomst worden vanuit bestaande praktijken zes ervaringen van samenwerken gepresenteerd. Elke sessie start met een korte presentatie door de inleiders gevolgd door een groepsgesprek/discussie met de deelnemers aan de sessie.

Onderzoek

Tijdens de bijeenkomst worden de eerste resultaten van een groot landelijk onderzoek naar de veranderende rol van vrijwilligers in het lokale sociale domein tijdens een plenaire sessie gepresenteerd. Verder nemen we de term informele zorg onder de loep.

Praktische informatie

Waar: De Alchemist, Koningin Wilhelminalaan 8, Utrecht (goed bereikbaar met OV, parkeerruimte voor auto beschikbaar, wel veel werk aan de weg!)

Wanneer: 10 april 2018 van 9.30 tot 15.30

Aanmelden: voor 2 april bij Vivian Visser (v.visser nov.nl). Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en programma. 

Programma inspiratiebijeenkomst 10 april.

09.30    Inloop

10.00    Welkom en toelichting op programma

10.10   Sessies (1,2,3,4,5)

11.30   Plenaire sessie

12.30   Lunch

13.15   Sessies (1,2,3,4,6)

15.10   Plenaire afsluiting

De sessies

Sessie 1 Versterken rol informele zorg

In 2017 is de gemeente Utrecht samen met organisaties en vrijwilligers een traject gestart om de informele zorg in Utrecht in kaart te brengen en met elkaar te ontdekken hoe de informele zorg in Utrecht kan worden versterkt. Is er meer samenwerking en afstemming nodig? Op welk vlak? Welke rol pakt de gemeente Utrecht hierin? Gerard de Geus (gemeente Utrecht) en Irene Domburg (Handje Helpen) vertellen in deze sessie hoe zij dit traject hebben ervaren en wat de (voorlopige) resultaten/opbrengsten zijn.

 

Sessie 2 Dialoog tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers

Hoe kan je op een goede manier een dialoog organiseren tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers met een positief effect op het samenspel? Zozijn Zorg heeft gebruik gemaakt van een samenspelscan om de dialoog op gang te brengen. Ron van Berkel (Zozijn Zorg) licht in deze sessie toe welke positieve effecten dat heeft gehad op het samenspel.

 

Sessie 3 Niet praten maar doen

In Weesp binden verschillende organisaties gezamenlijk de strijd aan tegen eenzaamheid. Het uitgangspunt is niet verzanden in eindeloos overleg maar gewoon gaan doen en ervaren. Marjan Bijzet (gemeente Weesp) en Esther Eggenkamp (Vier het Leven) vertellen in deze sessie over deze succesvolle en concrete aanpak.

 

Sessie 4 Integraal werken is samenwerken

SamenDoen helpt inwoners van Leerdam op het gebied van gezondheid, financiën, vrijwilligers(werk), werk (participatie) en integratie. En ondersteunt ook de scholen en verenigingen in sport en cultuur. SamenDoen zoekt voor iedere vraag (of die nu van inwoner van Leerdam komt of van een school of een vereniging) altijd naar ‘de meest optimale insteek’. Saskia Smeenk (directeur SamenDoen) vertelt in deze sessie over het consultatiebureau voor ouderen, de verbinding met zorginstellingen/burgerinitiatieven en over samenspel per hulpvraag.

 

Sessie 5 Samenspel tussen betaalde krachten en vrijwilligers

Hoe ga je op de werkvloer om met verschillende deskundigheden of met privacygevoelige informatie? En moeten vrijwilligers niet assertiever worden? Corrie Vroon van de Lelie Zorgroep vertelt in deze sessie dat praktische oplossingen op de werkvloer helpen het spanningsveld tussen betaalde krachten en vrijwilligers te verminderen.

 

Sessie 6 Samenwerken en eigen unieke waarde

Samenwerken op lokaal niveau tussen vrijwilligersorganisaties lijkt misschien voor de hand te liggen maar de ervaring laat zien dat het ook een lastig proces kan zijn. Hoe komt dat? Marleen de Vries (Stichting Present NL) en Maries van der Hek (TijdVoorActie) delen in deze sessie hun ervaringen over het spanningsveld tussen enerzijds het behouden van de eigen unieke waarde/identiteit en anderzijds de bereidheid om samen te werken.

 

Plenaire sessie Wat gebeurt er achter de schutting bij vrijwilligers(organisaties) in het veranderende lokale sociaal domein?

Wat zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek naar de veranderingen voor vrijwilligers in het lokale sociale domein?

Joost van Alkemade (directeur NOV) en Petra van Loon (programmaleider Vrijwillig Dichtbij) lichten in deze sessie naar aanleiding van de voorlopige resultaten van het onderzoek een aantal belangrijke inzichten toe. En vertellen waarom de termen ‘formele en informele zorg’ problematisch zijn.