Politiek Ontbijt Tweede Kamer

07 december 2017

Veertig vrijwilligersorganisaties nodigen leden van de Tweede Kamer uit voor een informatief ontbijt op de Nationale Dag van de Vrijwilliger, donderdagochtend 7 december. 

Tijdens het ontbijt spreken Kamerleden met bijna 40 (vrijwillige) vertegenwoordigers uit:

Zorg, Burgerinitiatief, Cultuur, Sport, Levensbeschouwing, Groen, Onderwijs, Jeugdwerk, Integratie & Inburgering en Lokale Ondersteuning van Initiatief.

Kamerleden komen mee ontbijten om van gedachten te wisselen over het belang van vrijwilligerswerk op onderwerpen en thema’s waarover zij het woord voeren. De vertegenwoordigers praten hen bij over de betekenis en rol van vrijwillige inzet in onze samenleving. Ze gaan in gesprek over de interactie tussen overheidsbeleid, politieke doelen en de eigen doelen van de organisaties. Waar versterken die elkaar en wat zijn gemiste kansen? Ook laten ze de politici kennismaken met de praktijk waarin die tienduizenden organisaties en initiatieven een wezenlijk verschil maken.

Leerlingen van het Anna van Rijncollege en UniC komen de Kamerleden filmen.

In Den Haag, als begin van de werkdag

Dit informatief ontbijt is donderdagochtend 7 december van 8.30 tot uiterlijk 9.30 uur (deur open om 8.00 uur) bij PEP Den Haag aan de Riviervismarkt 2 in Den Haag, een paar honderd meter van het Binnenhof. Om 8.15 draaien we de trailer van de documentaire Leve de Vrijwilliger! van Michiel van Erp die 's avonds bij BNNVARA in zijn geheel te zien is.

Aanmelden

Kamerleden kunnen zich aanmelden bij Mark Molenaar: ( m.molenaar nov.nl , 06 10922192).

Wie hebben zich al aangemeld?

We zijn blij dat de volgende Kamerleden (en sommige van hun medewerkers) zich al hebben aangemeld:

Hanke Bruins Slot (CDA), Tjeerd de Groot (D66), Kees van der Staaij (SGP)(of Roelof Bisschop of Elbert Dijkgraaf), Nevin Özütok (GroenLinks), René Peters (CDA), William Moorlag (PvdA), Sophie Hermans (VVD), Martin van Rooijen (50PLUS), Michel Rog onder voorbehoud (CDA), Corrie van Brenk (50PLUS), Judith Tielen (VVD), Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), Rudmer Heerema (VVD).

Enkele andere Kamerleden hebben het nog in beraad. Voor elke portefeuille is er wat wils, want vrijwilligerswerk wordt overal gedaan!

Deelnemende organisaties 7 december 2017

Onderstaande organisaties nemen zeker deel, maar er zijn veel meer organisaties die Kamerleden willen ontmoeten. We werken aan een representatieve bezetting.

 

1.    Zorg

 • NPV Zorg voor het leven
 • Humanitas
 • Vier het Leven
 • Nederlands Rode Kruis

 

2.    Burgerinitiatief

 • Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK)
 • Delfshavencoöperatie (Rotterdam)
 • Wijkcoöperatie Moerwijk (Den Haag)
 • Erasmus Universiteit, Ingmar van Meerkerk
 • Landelijke Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSAbewoners)

 

3.    Cultuur

 • Landelijk Contact van Museumconsulenten
 • Koornetwerk Nederland
 • KEES de culturele vrijwilligerscentrale
 • Nederlands Film Festival (NFF)

 

4.    Sport

 • NOC*NSF
 • Nederlands Handbal Verbond
 • Nederlands Korfbal Verbond

 

5.    Levensbeschouwing

 • Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom
 • Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap
 • Raad van Kerken in Nederland
 • Contactorgaan Moslims en Overheid
 • Kerk in Actie

 

6.    Groen

 • Natuurmonumenten
 • LandschappenNL
 • SoortenNL
 • IVN natuureducatie

 

7.    Onderwijs

 • Inspiratienetwerk TijdVoorActie
 • Erasmus Universiteit
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Landelijke Kamer van Studentenverenigingen


8.    Jeugdwerk

 • YMCA
 • VoorleesExpress
 • Scouting Nederland
 • Plattelandsjongeren.nl
 • NUSO Speelruimte Nederland

 

9.    Integratie & Inburgering

 • Het Begint met Taal
 • VluchtelingenWerk Nederland
 • Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

 

10. Lokale ondersteuning van initiatief

 • Vrijwilligerscentrale Amsterdam
 • PEP Den Haag
 • Vrijwilligerscentrale Nijmegen
 • Sociaal Werk Nederland