Overleg Zorg en Welzijn

07 juni 2016

Overleg landelijke vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn (LOVZ)

Tijd

10.00 uur tot 12.00 uur.

Waar

Vereniging NOV, Maliebaan 71g te Utrecht

Over LOVZ

In het LOVZ, Landelijk Overleg Vrijwilligerswerk in de Zorg, zijn landelijke vrijwilligersorganisaties vertegenwoordigd. Het LOVZ is een netwerk van Vereniging NOV. Het netwerk werkt aan uitwisseling van kennis en ervaring en heeft de ambitie het vrijwilligerswerk in de zorg een duidelijker gezicht te geven.

Agenda

De agenda voor het LOVZ-overleg wordt een week van tevoren opgemaakt. Heeft u bijdragen? Mail deze dan naar Petra Zeverboom, p.zeverboom nov.nl