Overleg deelname registratielijst en tuchtrecht vrijwilligerswerk

20 januari 2015

Graag nodigen we vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen werken uit voor een vervolgbijeenkomst over deelname aan de registratielijst en het tuchtrecht vrijwilligerswerk. Als aandachtspunt is uit de bijeenkomst in november naar voren gekomen dat meerdere organisaties worstelen met het informeren en stimuleren van hun achterban om zich aan te sluiten bij de registratielijst. Dat is dan ook het thema van de bijeenkomst van 20 januari 2015.

Eerste deelnemers

Inmiddels hebben naast Humanitas ook Scouting en de YMCA met de Y-Camps besloten deel te nemen aan de registratielijst. Het Wereld Natuur Fonds zal op korte termijn over deelname besluiten, evenals Stichting Heppie en Stichting Michaelson.

Inhoud van de bijeenkomst 20 januari

Tijdens deze bijeenkomst willen we met jullie bespreken wat goede manieren zijn om de achterban te benaderen over de preventie van seksueel grensoverschrijdend met minderjarigen en aansluiting bij de registratielijst. We willen samen met jullie informatie en ondersteuningsmateriaal ontwikkelen dat door jullie ingezet kan worden. Het succes van de registratielijst hangt tenslotte ook af van de deelname van jullie achterban. Hoe meer organisaties aansluiten, hoe meer misbruik voorkomen kan worden.

Datum, tijdstip en locatie

De bijeenkomst vindt plaats op 20 januari 2015, van 14.00 tot 16.00 uur op de Maliebaan 71, 3571 GC  in Utrecht.

Graag aanmelden

Als je 20 januari vanaf 14.00 uur tot 16.00 aanwezig wilt en kunt zijn horen we dat graag van tevoren. De bijeenkomst is bij Vereniging NOV, Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht. U kunt u aanmelden bij Ronald Hetem, E: r.hetem nov.nl, T: 06 30100448

 

P.S. Bijgestelde prijzen, deelname eerste jaar gratis

In november is de verlaging van de deelnemersbijdragen aan de registratielijst door Vereniging NOV toegelicht. Iedere organisatie die zich voor het einde van 2016 aanmeldt, hoeft voor het eerste jaar geen deelnemersbijdrage te betalen. Daarnaast is besloten om de basiskosten en zaakkosten te scheiden. Deelnemers betalen alleen de basiskosten voor het in stand houden van de Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk en de registratielijst. Tuchtzaken worden apart berekend. Om de kosten voor tuchtzaken te beperken wekt de Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk uitsluitend met vrijwillige tuchtcommissieleden en wordt ook gezocht naar een vrijwillige ambtelijk secretaris. De maximale kosten voor een tuchtrechtzaak worden jaarlijks op de website van Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk gepubliceerd.