Overleg deelname registratielijst

11 november 2014

Overleg over de voorwaarden waaronder organisaties willen en kunnen deelnemen aan de registratielijst grensoverschrijdend gedrag jegens minderjarigen in het vrijwilligerswerk op 11 november 2014 van 10.00 tot 12.00 uur in Utrecht.

In het contact met vrijwilligersorganisaties is gebleken dat deelname aan de registratielijst nu als te duur en complex wordt ervaren. Vereniging NOV bespreekt daarom graag met vrijwilligersorganisaties hoe de drempels voor deelname zoveel mogelijke weggenomen kunnen worden.

Nieuwe voorstellen, drempels wegnemen

Tijdens de bijeenkomst behandelen we een aantal voorstellen. Ook willen we vernemen of en hoe de voorbereiding voor deelname binnen uw organisatie verloopt en hoe Vereniging NOV u daar het beste bij kan ondersteunen. Onderlinge uitwisseling van ervaring, van de belemmeringen en van al ontwikkelde reglementen (en ander materiaal) staan daarbij centraal.

Brede deelname aan de registratielijst is belangrijk omdat met de deelname van veel organisaties er ook een groot aantal plegers op de registratielijst komt, zodat die plegers niet bij uw organisatie aan de slag kunnen. Dat voorkomt veel schade voor slachtoffers en voor vrijwilligersorganisaties. Tegelijkertijd heeft de verplichte invoering van de voorwaarden in de blauwdruk een preventieve werking waardoor organisaties al veiliger kunnen zijn voor minderjarigen. Ook dalen de kosten bij een groot aantal deelnemers.

Locatie en aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht. Meld u aan bij Ronald Hetem,  r.hetem nov.nl of 06-30100448.