Ondertekening convenant ouderen en cultuur

18 juni 2013

Versterking van het artistiek-inhoudelijke kunstaanbod voor ouderen. Meer aandacht voor kunstparticipatie door ouderen, onder meer in de curricula van het kunstvakonderwijs. Het slaan van bruggen tussen de sectoren kunst en cultuur, maatschappelijke participatie, welzijn en zorg. Deze punten vormen de inzet van het convenant Ouderen en Cultuur dat Jet Bussemaker -minister van OCW- en Martin van Rijn -staatssecretaris van VWS- samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie, Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, het VSBfonds, Vereniging NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) en het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) ondertekenen op dinsdag 18 juni te Amsterdam.

Nederland vergrijst in rap tempo. De ouderen van nu wacht na hun pensionering veelal nog een groot aantal gezonde, actieve en betekenisvolle jaren waar kunstbeoefening een rol van betekenis in kan spelen. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat kunstbeoefening voor ouderen (65+) een bron van expressie en zingeving is en een positieve impact heeft op meerdere levensterreinen, zoals gezondheid en sociale contacten.

Stimuleren kunstaanbod

Kunstinstellingen, welzijnsorganisaties en zorgcentra hebben kunst- en cultuurparticipatie door ouderen niet vanzelfsprekend in hun reguliere aanbod. Bij het stimuleren van kunstbeoefening voor deze groep spelen naast artistieke en kunstzinnige, ook andere aspecten een rol. Bijvoorbeeld de soms beperkte mobiliteit, de vraag naar middagprogrammering of gevoelde aarzeling bij sommige ouderen om zich aan te melden. Samenwerking en netwerkvorming tussen de verschillende sectoren (kunst en cultuur, welzijn en zorg) is voor de realisatie van kunstaanbod voor deze groeiende doelgroep van groot belang.

Lang leve kunst-buffet

We nodigen u van harte uit om op dinsdag 18 juni aanwezig te zijn bij het Lang leve kunst-buffet. Het voorgerecht bestaat uit een opiniërend boek en de lancering van de website: Langlevekunst.nl. Daarna volgt het hoofdgerecht: een debat onder leiding van Hedy d'Ancona met alle aanwezige bestuurders en ambassadeurs over de uitwerking van het landelijk stimuleringsprogramma Lang leve kunst. Het toetje bestaat uit het ondertekenen van het convenant.

Tijdstip

15.30 - 19.00 uur

Locatie

Stedelijk Museum Amsterdam (o.v.)

Aanmelden

Op het besloten Lang leve kunst-buffet komen bestuurders van provincies en grote gemeenten, directies van provinciale culturele instellingen en directies van betrokken landelijke instellingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maryan Hess via  maryanhess lkca.nl .

Organisatoren

  • Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurskunst, Wies Rosenboom
  • Stichting RCOAK, Frieda de Pater
  • Fonds voor Cultuurparticipatie, Jan Jaap Knol
  • Fonds Sluyterman van Loo, Koeno Sluyterman van Loo