NOVi-bijeenkomst Verkiezingen 2014

21 maart 2013

Bijeenkomst voor (regionale netwerken) steunpunten vrijwilligerswerk met twee onderwerpen:

  • Gemeenteraadsverkiezingen 2014
  • Rol digitale platforums voor lokaal vrijwilligerswerk

Voor wie?

Vertegenwoordigers van vrijwilligerscentrales.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Het lijkt ver weg, maar in maart 2014 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Het zijn belangrijke verkiezingen omdat als gevolg van de decentralisaties gemeenten veel verwachten van het vrijwilligerswerk. De publicatie ‘Eigen redzaamheid’ van het SCP laat zien dat hiervoor geïnvesteerd moet worden in de ondersteuning van de actieve burgers en vrijwilligersorganisaties. In voorbereiding op de gemeenteraadverkiezingen maakt Vereniging NOV een visiestuk op de ondersteuning van het lokale vrijwilligerswerk. Graag bespreken wij dit stuk met vrijwilligerscentrales op deze NOVi-bijeenkomst.

Nut en noodzaak van digitale platforums

Door de digitalisering en de opkomst van de sociale media zijn mensen steeds beter instaat om onderling verbindingen aan te gaan. Platforums als www.handjehelpen.nlwww.socialebrigade.nl en www.zorgvoorelkaar.com zijn direct actief in het werkveld van vrijwilligerscentrales, vaak in samenwerking met de gemeente en/of vrijwilligerscentrale. Met welke visie zijn deze platforums ontwikkeld en komt die overeen met die van het steunpunt? Zijn de platforums bruikbaar voor de taken van het steunpunt? En zo ja, hoe? En wat vraagt dat van vrijwilligerscentrales? Mathijs Huis in ’t Veld van Zorgvoorelkaar licht het principe achter zijn initiatief toe en de gemeente Zaanstad licht toe welke keuzes bij hen hebben geleid tot het werken met www.buuv.nu.

Agenda

De agenda van NOVi is door de agendacommissie als volgt samengesteld:

12.00 uur  Inloop met een bescheiden lunch

13.00 uur  Opening en mededelingen

13.10 uur  Rondje langs de netwerken

13.30 uur  Gemeenteraadsverkiezingen 2014

  • Visiedocument NOV
  • Eigen lobby organiseren

14.15 uur  Brancheinformatiesysteem stand van zaken

14.30 uur  Pauze

15.00 uur  De rol van digitale platforums

  • Presentatie  
  • Discussie

16. 30 uur  Afsluiting

Locatie

Utrecht. Na aanmelding krijgt u een routebeschrijving.

Aanmelden

U kunt zich tot en met 18 maart 2013 aanmelden via dit formulierhttp://www.yled.nl/nov.nl/verkiezingen2014. Voor de bijeenkomst ontvangt u het concept-visiestuk voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem contact op met Ronald Hetem, r.hetem nov.nl. Meer informatie over NOVi vindt u hier.