NOVi-bijeenkomst toekomstvisie Vrijwilligerscentrales

29 juni 2015

Graag nodigen we vrijwilligerscentrales uit voor de NOVi bijeenkomst over de toekomst van vrijwilligerscentrales.

Gedragen visie

Het bestuur van Vereniging NOV heeft een visiedocument over de toekomst en rol van vrijwilligerscentrales opgesteld. Doel van dit visiedocument is een helder en eenduidig beeld uitdragen waarvoor de branche van vrijwilligerscentrales staat, nu en in de toekomst. Deze toekomstvisie zal voor NOV het uitgangspunt zijn om de komende jaren de landelijke en regionale belangenbehartiging en ondersteuning van vrijwilligerscentrales vorm te geven. Het is voor NOV belangrijk dat dit visiedocument door het veld zelf gedragen wordt. 

Tijdens de NOVi-bijeenkomst vragen we de mening en input van vrijwilligerscentrales op de toekomstvisie. Tegelijkertijd is het een kapstok om in discussie te gaan over de eigen toekomstvisie. De resultaten van de enquête over positie van vrijwilligerscentrales zullen worden gepresenteerd. Deze geven ook inhoud aan de discussie. 

Programma

Deelnemers krijgen van tevoren het visiedocument toegestuurd. Voor de bijeenkomst is het van belang dat deelnemers het document goed lezen.

Agenda

  1. Korte toelichting op status en belang van de toekomstvisie op de vrijwilligerscentrales door Vereniging NOV
  2. Presentatie van de resultaten van de enquête onder vrijwilligerscentrales 
  3. Bespreking van het visiedocument in werkgroepen
  4. Terugkoppeling
  5. Wat doen we in de praktijk met de dit visiedocument? Concrete opdracht aan het bestuur van NOV en vrijwilligerscentrales
  6. Afsluiting

 

Waar en wanneer?

Maandag 29 juni 2014, van 13.00 tot 16.30 uur in Utrecht (inloop vanaf 12.30). Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met routebeschrijving en exacte locactie. De toegang is gratis, maar het aanmelden is niet vrijblijvend. Kunt u onverhoopt niet komen? Stuur dan iemand anders in uw plaats of meld u tijdig af bij Ronald Hetem, r.hetem nov.nl, 0630100448.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 26 juni 2015, via onderstaande link:

http://yled.nl/nov.nl/toekomstvwc 

Vragen?

Met vragen kunt u terecht bij Ronald Hetem, r.hetem nov.nl, 0630100448.