Nieuwe manieren van verbinden

20 mei 2014

De agendacommissie van het Netwerk Ondersteuning Vrijwillige inzet (NOVi) nodigt collega’s  van vrijwilligerscentrales van harte uit voor een themabijeenkomst over nieuwe manieren van verbinden van burgers, vrijwilligersorganisaties en de gemeente.

Programma

13.00 

Opening Ella Vogelaar, voorzitter Vereniging NOV, en Margriet de Leeuw, bestuurslid NOV

13.15 

De lobby regelen voor het vrijwilligersveld

Mariëlle Vogelzang (Vrijwilligers Hoogeveen)

13.45 

Pauze

14.00

Vrijwilligerscentrales als aanbieders van een platform Actiematig Fondsen Werven

Marien Visser (Mobilion) en Mark Molenaar (NOV)

14.30 

 Pauze

14.45

Samenwerking tussen vrijwilligerscentrale en opbouwwerk

Nicole Zelissen (Lumens in de buurt)

16.00 Afsluiting

 

Toelichting op het programma

De lobby regelen

Met ‘Gemeentebestuur aan tafel met vrijwilligersveld’ verbinden vrijwilligerscentrales (lokale) vrijwilligersinitiatieven en organisaties met elkaar. Zij zoeken vervolgens de verbinding met de gemeente door het organiseren van een informele bijeenkomst zoals een lunch of ontbijt. Ze zorgen ervoor dat het vrijwilligersveld kennismaakt met de (nieuwe) wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren en vice versa. Wat zijn hun ervaringen? En waarom pak je als vrijwilligerscentrale deze rol? Mariëlle Vogelzang deel haar ervaringen.

Vrijwilligerscentrale als aanbieder platform voor fondsenwerving

Igive events is een digitaal actieplatform dat door vrijwilligerscentrales kan worden ingezet voor fondsenwerving bij particulieren. Vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven kunnen voor hun doelen acties aanmaken en geld inzamelen via de vrijwilligerscentrale. Waarom zou een vrijwilligerscentrale dit willen aanbieden? Marien Visser van Mobilion presenteert en bespreekt  mogelijkheden en voordelen van een gezamenlijk lokaal platform van vrijwilligerscentrales.

Samenwerking tussen opbouwwerk en vrijwilligerscentrale

In de participatiesamenleving heeft de burger het voor het zeggen en zijn de overheid en maatschappelijke organisaties meer en meer faciliterend. Welke rol heeft de vrijwilligerscentrale hier? Het lokale opbouwwerk werkt al langer in de leefwereld van de burger. In een aantal gemeente is er goede samenwerking tussen het opbouwwerk en vrijwilligerscentrale. Hoe wordt die samenwerking ervaren door het opbouwwerk. Nicole Zelissen van Lumens in de buurt komt hier over vertellen.  Leer van de ervaringen van anderen, de gezamenlijke doelstellingen en doelgroepen, onderlinge taakverdeling en mogelijk afspraken. 

Datum, tijd en locatie

Dinsdag 20 mei 2014, van 13.00 tot 17.00 uur in Utrecht, deur open om 12.00 uur.

Kosten

De bijeenkomst is gratis voor NOV-leden. De kosten voor niet-leden bedragen € 50,-.

Aanmelden

U kunt zich via dit formulier aanmelden tot 16 mei 2014: http://www.yled.nl/nov.nl/nieuwe-manieren

Vragen?

Met vragen kunt u terecht bij Ronald Hetem, r.hetem nov.nl, 0630100448.