Netwerkvergadering Lobby & Communicatie

18 september 2018

Het netwerk Lobby en Communicatie wil de krachten van haar leden benutten om te bevorderen dat andere maatschappelijke partijen en de overheid het vrijwilligerswerk zo mogelijke optimaal kansen en randvoorwaarden bieden om hun doelstellingen te verwezenlijken en om belemmeringen weg te nemen, zowel voor het brede vrijwilligerswerk als individuele leden. 

Suggesties voor onderwerpen kun je mailen aan de agendacommissie (graag alle leden mailen):

yvonne.snelders@scouting.nl  (Yvonne Snelders, ScoutingNL)
sylvia hetbegintmettaal.nl   (Sylvia de Groot Heupner, Het Begint met Taal)
joost ymca.nl  (Joost Vlasblom, YMCA)
m.molenaar nov.nl   (Mark Molenaar, Vereniging NOV)

Ook het netwerk bijwonen?

Heb je interesse het netwerk Lobby & Communicatie bij te wonen. Kun jij en je organisaties bijdragen? Neem dan contact op met Mark Molenaar (m.molenaar nov.nl, 06 10922192).