Netwerkbijeenkomst Eenzaamheid Coalitie Erbij

30 mei 2013

Jaarlijkse netwerkbijeenkomst van Coalitie Erbij op donderdag 30 mei van 13.00 tot 17.00 uur.

Voor wie?

De netwerkbijeenkomst is bestemd iedereen die actief of geïnteresseerd is in het thema eenzaamheid.

Kosten en locatie

De bijeenkomst is gratis en vindt plaats in Zaalverhuur7 te Utrecht.

Klik hier voor een routebeschrijving

Aanmelden 

Aanmelden graag voor 16 mei 2013.  k.roozendaal coalitieerbij.nl

Programma

Het programma ziet er als volgt uit: 

13.00 – 13.30 uur Ontvangst

13.30 – 13.40 uur  Welkomstwoord
Door Arie Ouwerkerk, directeur Coalitie Erbij

13.40 – 14.20 uur Mantelzorg en Eenzaamheid 

Mantelzorgers zijn door hun mantelzorgtaken verbonden bij een ander, maar toch kan dit op langere termijn eenzaamheid veroorzaken. Er zijn verschillende redenen waarom gevoelens van eenzaamheid zich juist bij mantelzorgers voordoen zoals gebondenheid aan huis,  veranderde relaties door verleende zorg en onzichtbaarheid van de eigen wensen en behoeften van de mantelzorger. Begin mei voert Mezzo een panelonderzoek uit naar de relatie tussen mantelzorg en eenzaamheid. Jan Anne van Dijk, programma manager bij Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorg en Vrijwilligerszorg, presenteert de uitkomsten van het panel. Aan de hand van de resultaten geeft aansluitend Jolanda Elferink,projectleider Sociale Zorg bij het Expertisecentrum Mantelzorg en MOVISIE, een presentatie over oorzaken van eenzaamheid onder mantelzorgers en aanknopingspunten voor het verminderen van eenzaamheid en mantelzorg, zoals beschreven in de handreiking ‘Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers’. Na elke presentatie is er ruimte voor vragen en discussie.

14.20 – 14.40 uur Pauze

14.40  – 15.05 uur Brabant niet meer eenzaam 

De Brabantse Vereniging van instellingen voor Welzijn Ouderen (BVWO) en Zet Brabant hebben in samenwerking met MOVISIE en LESI het project ‘Brabant niet meer eenzaam’ uitgevoerd. Basis voor het project was de veronderstelling dat er een relatie ligt tussen het type van eenzaamheid en de interventie die toegepast wordt. Binnen een aantal pilots in Noord-Brabant is getracht om ook feitelijk die relatie aan te tonen. Tevens is in het kader van dit project een training ‘signaleren van eenzaamheid’ ontwikkeld, heeft het project een instrument opgeleverd om op individueel niveau  eenzaamheid te meten en een methode om het interventieproces te volgen. Daarnaast is de publicatie ‘Maatwerk bij de aanpak van eenzaamheid, 41 interventies’ uitgebracht. Egi Pellemans, adviseur BVWOen projectleider Zet en Anja van de Wetering, samensteller bovenstaande publicatie presenteren ter inspiratie deze projecten. Daarna is er uiteraard tijd om vragen stellen. 

15.05 – 15.30 uur Eenzaamheidscampagne in Vlaanderen 

Op 12-12-12 heeft de Bond zonder Naam (een organisatie in België die al 50 jaar opkomt voor mensen in de marge) een campagne gelanceerd rond eenzaamheid. Met deze campagne wenst Bond zonder Naam het clichébeeld van de eenzame mens als zonderling te doorbreken. Ze laten het begrip 'eenzaamheid’ in al zijn facetten zien, door onder andere genuanceerde verhalen van vereenzaming bij bekende en minder bekende Vlamingen te promoten. Daarnaast heeft Bond zonder Naam een aantal projecten die zorgen dat vereenzaamden het heft in eigen handen nemen, zoals Café Zonder Bier en de Sociale Kruidenier.Ine de Rycke, projectmedewerker Bond Zonder Naam, geeft een presentatie over deze campagne en de projecten en zal de tot nu toe behaalde resultaten toelichten. Tot slot is er ruimte voor vragen en discussie.

15.30 – 15.50 uur Lancering Week tegen Eenzaamheid en prijsvraag

De Week tegen Eenzaamheid staat weer voor de deur. Het belooft ook dit jaar een fantastische week te worden! De Week tegen Eenzaamheid 2013 is een gerichte poging om mensen met weinig contacten te bereiken en contactarme mensen in de gelegenheid te stellen nieuwe contacten op te doen en/of bestaande contacten te versterken. De kernboodschap van dit jaar luidt dan ook als volgt: ‘Kom Erbij..’. Het communicatiebureau dat dit jaar de Week tegen Eenzaamheid ontwikkelt en onderdelen deels zal uitvoeren is BBK / Door Vriendschap Sterker. Veronique Swinkels, directeur van BBK/Door Vriendschap Sterker verzorgt de aftrap van de Week tegen Eenzaamheid en de prijsvraag rond aanpak eenzaamheid en licht de verschillende onderdelen toe. Vanzelfsprekend krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen.

15.50 – 16.00 Afsluiting
Door Arie Ouwerkerk, directeur Coalitie Erbij

16.00 – 17.00 Netwerkborrel