Netwerkbijeenkomst Bemiddelen van statushouders

03 oktober 2017

Wat en voor wie?

De netwerkbijeenkomst is een herhaling van de netwerkbijeenkomst van 3 juli. Op veler verzoek is een nieuwe datum geprikt. De bijeenkomst is bedoeld voor alle vrijwilligerscentrales, steun- en informatiepunten vrijwilligerswerk die betrokken zijn bij het bemiddelen van statushouders binnen en buiten de opvang.

Tijdens de bijeenkomst worden praktijkervaringen uitgewisseld en gaan we op zoek naar goede voorbeelden om daarmee de kwaliteit van de bemiddeling te vergroten. Daarnaast bespreken we met elkaar hoe we binnen de totale ketenaanpak rondom statushouders de positie van de vrijwilligerscentrales en steun- en informatiepunten vrijwilligerswerk kunnen versterken.

We nemen ook de uitkomsten uit recent onderzoek naar de succesfactoren bij het bemiddelen van statushouders mee om met elkaar te delen, te bespreken en aan te vullen met tips en ideeën uit jullie eigen praktijkervaring.

Tijdstip

Van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats op het kantoor van Vereniging NOV. Koningin Wilhelminalaan 3 in Utrecht.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nancy Rietveld, adviseur en netwerkondersteuner Vrijwilligerscentrales en steun- en informatiepunten Vrijwilligerswerk en projectleider Aan de Slag, vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders, 06 428 661 67, n.rietveld nov.nl.

Aanmelden

Aanmelding voor deze netwerkbijeenkomst is gratis voor NOV-leden. Niet-leden betalen € 90,- per persoon. Je kunt je aanmelden via deze link. Mocht je onverhoopt niet kunnen komen, meld je dan bij af bij Nancy Rietveld, n.rietveld nov.nl.