Netwerk wet- en regelgeving januari

29 januari 2013

Vergadering Netwerk wet- en regelgeving

Programma

  1. Opening en welkom
    1. Verslag 21-11-2012
  2. Gevolgen van de wijzigingen in de regeling btw-vrijstelling fondsenwervende instellingen” voor andere organisaties en steunstichtingen
  3. De Geefwet en de verplichting voor goede doelenstichtingen om de balans van baten en lasten openbaar te maken
  4. Voeding vrijwilligers
  5. Gevolgen verhoging assurantiebelasting bij vrijwilligersorganisaties
  6. Invoering Nieuwe Drank- & Horecawet
  7. Doorontwikkeling van de evenementassistent
  8. Auteursrechten

 

Download de complete agenda.

Locatie

Vergadercentrum Utrecht, Pieterskerkhof 23, 3512 JS Utrecht.

Tijdstip

10.00 - 12.00

Aanmelden

Aanmelding via Els Berman: E.Berman nov.nl