Overleg Netwerk Wet- en Regelgeving

04 november 2014

In het netwerk Wet- en regelgeving wordt informatie uitgewisseld, standpunten besproken en reacties afgestemd. Soms schrijven we gezamenlijke reacties op beleidswijzigingen of wetsvoorstellen. We geven gevraagd en ongevraagd de overheid advies. 

Tijd

10:00 uur tot 12:00 uur

Locatie

Utrecht

Agenda

De agenda voor het overleg netwerk wet en- regelgeving wordt twee weken van tevoren opgemaakt. Heeft u bijdragen? Mail deze dan naar Ronald Hetem: r.hetem nov.nl .

Meedoen?

Alle lidorganisaties van Vereniging NOV kunnen bij het netwerk aanschuiven.

De vaste organisaties zijn NOC*NSF, Scouting Nederland, Plattelandsjongeren.nl, de Landelijke Kamer van studentenverenigingen, de federatie dorpshuizen, de Koninklijke Bond van zang- en oratoriumverenigingen in Nederland, Natuurmonumenten en Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen. Een brede groep organisaties die actief is in het vrijwilligerswerk. De bijeenkomsten zijn om de 6 weken.

In het netwerk Wet- en regelgeving wordt informatie uitgewisseld, standpunten besproken en reacties afgestemd. Soms schrijven we gezamenlijke reacties op beleidswijzigingen of wetsvoorstellen. We geven gevraagd en ongevraagd de overheid advies.