Netwerk Wet- en regelgeving januari

29 januari 2013

Brancheleden van Vereniging NOV wisselen informatie uit over Wet- en regelgeving.

Op 29 januari is, voorafgaand aan de bijeenkomst over wijzigingen in het betalingsverkeer, de eerste netwerkbijeenkomst wet- en regelgeving van 2013.

Programma

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  1. De Participatiewet en de voorgenomen verplichting  dat mensen met een bijstandsuitkering minimaal 16 uur vrijwilligerswerk moeten doen.
  2. BTW-vrijstelling fondsenwervende instellingen, wijzigingen per 1 januari 2013.
  3. De Geefwet en de verplichting voor goede doelenstichtingen om de balans van baten en lasten openbaar te maken.
  4. De doorontwikkelingen van de digitale evenement assistent waardoor het aanvragen van evenementenvergunningen eenvoudiger wordt voor vrijwilligersorganisaties.
  5. Gevolgen verhoging assurantiebelasting voor vrijwilligersorganisaties.
  6. De verplichte BTW voor onkosten van bestuurders.

 

Tijdstip

10.00 uur 

Locatie

 Utrecht, precieze locatie krijgt u na aanmelding

Aanmelden

Voor deelname aan het netwerk wet- en regelgeving kunt u zich opgeven bij Ronald Hetem, r.hetem nov.nl