Netwerk Lobby & Communicatie

14 februari 2017

Het netwerk Lobby en Communicatie wil de krachten van haar leden benutten om te bevorderen dat andere maatschappelijke partijen en de overheid het vrijwilligerswerk zo mogelijke optimaal kansen en randvoorwaarden bieden om hun doelstellingen te verwezenlijken en om belemmeringen weg te nemen, zowel voor het brede vrijwilligerswerk als individuele leden.

Agenda 14 februari

De agenda is nog niet bekend. Suggesties voor onderwerpen kunt u mailen aan de agendacommissie (graag alle leden mailen):

yvonne.snelders scouting.nl (Yvonne Snelders, ScoutingNL)
sylvia hetbegintmettaal.nl (Sylvia de Groot Heupner, Het Begint met Taal)
m.molenaar nov.nl (Mark Molenaar, Vereniging NOV)

Ook het netwerk bijwonen?

Heeft u interesse het netwerk Lobby & Communicatie bij te wonen. Kunnen u en uw organisaties bijdragen? Neem dan contact op met Mark Molenaar (m.molenaar nov.nl, 06 10922192).