Netwerk Lobby & Communicatie

15 november 2016

Het netwerk Lobby en Communicatie wil de krachten van haar leden benutten om te bevorderen dat andere maatschappelijke partijen en de overheid het vrijwilligerswerk zo mogelijke optimaal kansen en randvoorwaarden bieden om hun doelstellingen te verwezenlijken en om belemmeringen weg te nemen, zowel voor het brede vrijwilligerswerk als individuele leden.

Agenda 15 november

  • Bespreken ontwikkeling en invulling missie netwerk
  • Tweede Kamerverkiezingen, Gratis Goud Festival
  • Gezamenlijke aanwezigheid in de Tweede Kamer verkennen
  • Rondje activiteiten netwerkleden, ideeën voor de volgende vergadering

 

Ook het netwerk bijwonen?

Heeft u interesse het netwerk Lobby & Communicatie bij te wonen. Kunnen u en uw organisaties bijdragen? Neem dan contact op met Mark Molenaar (m.molenaar nov.nl, 06 10922192).