Matching op vrijwilligerswerk - regio Midden-Zuid

29 mei 2017

Het ministerie van SZW, het COA en de vereniging NOV nodigen professionals uit die betrokken zijn bij het matchen van asielzoekers en statushouders aan vrijwilligerswerk uit voor een ontmoetingsbijeenkomst met een afwisselend programma op 29 mei 2017 in Mammoni te Utrecht.