Matching op vrijwilligerswerk - regio Midden-Noord

23 mei 2017

Het ministerie van SZW, het COA en de vereniging NOV nodigen professionals uit die betrokken zijn bij het bemiddelen van asielzoekers en statushouders naar vrijwilligerswerk voor een ontmoetingsbijeenkomst met een afwisselend programma op 23 mei 2017 in het Spant in Bussum.