Lancering website In veilige handen

24 juni 2015

Juni 2015 zult u op www.inveiligehanden.nl een vernieuwde website zien. Laagdrempeliger en meer toegespitst op wat voor uw organisatie of initiatief handig en nodig is om seksueel ongewenst gedrag tegen te gaan. Dat willen we graag met u vieren. We nodigen u van harte uit voor de lancering, inclusief workshop, op 24 juni van 13.00 tot 16.00 uur in Utrecht. 
 
Tijdens de bijeenkomst laten we u graag de mogelijkheden van de website zien, maar ook gaan we in op actuele ontwikkelingen rondom de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Vervolgens geven we u in workshops extra handvatten om met In veilige handen aan de slag te gaan. U kunt kiezen uit twee workshops. Een voor startende organisaties en een voor ondersteuners. De organisatie van de bijeenkomst is in handen van Movisie. 

Workshop A: Voor startende organisaties

Bent u net begonnen met beleid tegen seksueel ongewenst gedrag? In deze workshop bekijken we samen hoe u verder kunt bouwen op wat u al doet. Deze workshop is speciaal handig voor organisaties die werken met mensen met een verstandelijke beperking. In veilige handen is nu ook expliciet voor deze doelgroep!

Workshop B: Voor ondersteuners

Voor ondersteuners van vrijwilligersorganisaties die al advies en training geven over In veilige handen organiseren we een uitwisselingsbijeenkomst, met vragen als 'Hoe kunt u meer organisaties interesseren?' en 'Hoe kunt u echt daadwerkelijke veranderingen in organisaties bewerkstelligen?'.

Programma

13:00 Inloop en ontvangst
13:30 Lancering website en actuele ontwikkelingen VOG
14:30 Pauze
14:45 Workshop A: Voor startende organisaties
          Workshop B: Voor ondersteuners en trainers
16:00 Afsluiting

Aanmelding

Deelname is gratis. U kunt deelnemen door u aan te melden via deze link.

Contactpersoon

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij:
Saskia Daru,  s.daru movisie.nl ,
Ronald Hetem,  r.hetem nov.nl