Ethische dilemma's bij een-op-een contact

09 mei 2017

Graag nodigen we NOV-leden en -partners uit voor de presentatie van het afstudeeronderzoek van Vivian Visser voor haar opleiding Toegepaste Gerontologie bij de Fontys Hogescholen.

Een ogenschijnlijk simpele vraag."

Een kwalitatief onderzoek over ethische dilemma’s bij vrijwilligers die een-op-een contact hebben met zelfstandig wonende ouderen.

Vivian gaat in op de dilemma's die schuilen achter ogenschijnlijke simpele vragen: moet je een hulpvraag wel of niet beantwoorden, hou je je aan de functionele grens of toon je barmhartigheid. Dit zijn kwesties waar vrijwilligers vaak mee te maken hebben en die met drie focusgroepen in kaart zijn gebracht.

Tijd

10:00-11:00 (inloop vanaf 9:45), wel graag aanmelden!

Locatie

Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA, Utrecht

Aanmelden & kosten

Je kunt je aanmelden bij Vivian Visser via v.visser nov.nl. De toegang is gratis.