Derde netwerkbijeenkomst Medezeggenschap van Vrijwilligers

01 december 2014

Vereniging NOV nodigt u graag uit voor de derde netwerkbijeenkomst Medezeggenschap van Vrijwilligers.Ook vertegenwoordigers van organisaties die niet bij de twee vorige bijeenkomsten waren, zijn van harte uitgenodigd.

In deze derde bijeenkomst bekijken we weer verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van vrijwilligers te organiseren. We kijken naar de context waarin deze verschillende manieren toegepast worden en bespreken de mogelijke voor- en nadelen in andere contexten. Wat is ook in andere organisatie toe te passen en wat niet? En waarom wel/waarom niet?

Twee thema’s die uit de vorige bijeenkomsten naar voren kwamen zijn: ‘Hoe zet je vormen van medezeggenschap in om de betrokkenheid van vrijwilligers te versterken’ en ‘Hoe voorkom je schijnparticipatie?’ Op deze thema’s willen we in deze derde bijeenkomst nader ingaan.

Sprekers zijn:

  • Mirjam Kaptein, directeur van de Vrijwilligerscentrale Nijmegen. Zij is ook initiatiefneemster van de stedelijke Vrijwilligersraad Nijmegen.
  • Maarten van Tilburg van KWF Kankerbestrijding. KWF zet bewust andere vormen in om de inbreng van vrijwilligers te betrekken in de ontwikkeling van de organisatie en het beleid.

 

Datum, tijdstip en locatie

Maandag 1 december van 13.00-17.00 uur, in De Kargadoor, Oude Gracht 36, 3511 AP Utrecht

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via dit formulier: http://yled.nl/nljr

Meer informatie en vragen

Het programma volgt binnenkort. Als u voor of na die tijd vragen hebt, kunt u contact opnemen met het secretariaat van Vereniging NOV ( algemeen nov.nl ) of met Gerdien Blom ( gerdien blombesluitvorming.nl ; 06 29 29 15 78). Meer informatie over het netwerk vindt u hier.