Masterclass coördinator vrijwilligerswerk, deel 2

30 september 2014

Unieke Masterclass onder de titel: ‘De coördinator vrijwilligerswerk transformeert’

Data en locatie        

Dinsdag 9 en dinsdag 30 september van 16.00 – 19.30 uur 

Novotel, K.P. v/d Mandelelaan 150, 3062 MB, Rotterdam

Voor   

Coördinatoren vrijwilligerswerk en management 

Door

AGORA, de Beroepsvereniging voor Coördinatoren Vrijwilligerswerk, organiseert deze Masterclass speciaal voor haar leden, relaties, en overige belangstellenden om hen goed toe te rusten voor de toekomst. De activiteit is ook voor het 25-jarig jubileum van AGORA.

Meld u snel aan, het aantal plaatsen is beperkt en er bestaat grote belangstelling.

De Masterclass wordt gegeven door Prof. Dr. Lucas C.P.M. Meijsbijzonder hoogleraar vrijwilligerswerk , Civil Society en ondernemingen en Professor of Strategic Philanthropy

1e bijeenkomst:

Vanuit wetenschappelijk inzicht  wordt de huidige positie van coördinator vrijwilligerswerk neergezet en het krachtenveld geschetst. De coördinatie functie is een dynamische spilfunctie in het werken met vrijwilligers. Maar wat houdt het beroep coördinator vrijwilligerswerk nu eigenlijk werkelijk in anno 2014? Wat is de rol van de coördinator in een vrijwilligersvriendelijke organisatie? Wat is nu actueel in Nederland? Met welke buitenontwikkelingen en met welke interne weerstanden heb je te maken? 

2e bijeenkomst:

Hoe moet de coördinator vrijwilligerswerk duurzaam worden toegerust voor het eisenpakket wat er nu ligt in de snel veranderende maatschappij. Welke tools en handvatten zijn nodig om het vrijwilligerswerk optimaal te organiseren? Welke randvoorwaarden zijn nodig? Welke methodieken helpen bij de vernieuwing? Welke strategieën zijn nodig? Hoe maak je de organisatie vrijwilligersvriendelijk?

Kosten 

Deelname aan deze Masterclass kost € 295,00 voor AGORA-leden en € 350,00 voor niet-leden. Dit is inclusief een lichte maaltijd op beide dagen, parkeren en als afsluiting een deelname certificaat. De twee avonden vormen een geheel en zijn niet afzonderlijk te volgen.

Aanmelden

Aanmelden: via de link op  www.agora-beroepsvereniging.nl

Let op: pas als de factuur voldaan is, is de inschrijving definitief en ontvangt u het toegangsbewijs.