De re-event, is jouw organisatie klaar voor de toekomst van vrijwilligersmanagement?

13 december 2016

Jorrit Hoekstra, onderzoeker en adviseur bij Motivaction, deed op verzoek van NOV onderzoek naar de bereidheid van mensen om vrijwilligerswerk te doen. Jorrit Hoekstra zegt te verwachten “….dat het draagvlak voor zelfredzaamheid in de participatiesamenleving toe zal nemen, maar dat de bereidheid om zélf mee te doen aan vrijwilligerswerk zal afnemen”. Het artikel over de uitkomsten en de achtergrond van het onderzoek vind je hier

Samen met Goede Doelen Nederland organiseren we op 13 december de 're-event' waarop organisaties zichzelf kunnen 're-inventen'.

Jorrit Hoekstra komt op 13 december over het onderzoek spreken. Daarna ga je in een groep één organisatie opnieuw uitvinden. Hoe richt je de organisatie zo in dat (ook) de nieuwe / jonge groep vrijwilligers er zich thuis voelt.

Aansluitend krijg je de ideeën per groep gepresenteerd, steeds in een paar minuten. Je gaat dus met veel materiaal voor je dagelijkse praktijk naar huis.

Aanmelden

Deze bijeenkomst is primair bedoeld voor leden. Je kan je alvast aanmelden voor deze bijeenkomst via info goededoelennederland.nl .

Locatie en tijdstip

‘De re-event, is jouw organisatie klaar voor de toekomst van vrijwilligersmanagement?’ vindt plaats op 13 december van 13.00 tot 17.00 uur bij Amnesty International in Amsterdam.

Kosten

De kosten zijn nog niet helemaal duidelijk, maar we zullen een kleine bijdrage voor deelname vragen. Te zijner tijd ontvang je een gedetailleerd programma met routebeschrijving.