Dag van de Filantropie

23 april 2015

Naar aanleiding van de publicatie van het boek Geven in Nederland 2015 wordt op de Dag van de Filantropie op 23 april 2015 een symposium gehouden aan de VU met als thema:

Veerkracht van Filantropie

Tijdens het ochtendprogramma doen de onderzoekers van de VU verslag van hun onderzoeksbevindingen. Daarbij is er gelegenheid om vanuit de zaal in gesprek te gaan met de

onderzoekers. Er zijn in de middag drie themasessies. Over Nalaten, Fondsen en Vrijwilligerswerk en Hoe denkt Nederland over Filantropie?

Programma

10.00 - 10.30 Inschrijven

10.30 - 10.40 Opening door prof. dr. K.I. van Oudenhoven – van der Zee, decaan FSW

10.40 - 11.00 Veerkracht van filantropie; toelichting op het thema door prof. dr. R.H.F.P. Bekkers

11.00 - 12.45 Presentatie onderzoeksresultaten “Geven in Nederland 2015”

12.45 - 14.00 Lunch

14.00 - 15.45 Themasessies

Thema 1: Nalaten
Wat weten wij uit het vermogenden onderzoek van mensen die nalaten? Wat beweegt hen, wie zijn deze mensen? Hoe staat Nederland ervoor wat betreft nalaten in vergelijking met andere landen? Wat valt er te doen? Mensen uit de praktijk, wetenschappers en de zaal gaan met elkaar in gesprek.

Gespreksleider: Henk de Graaf

Thema 2: Fondsen en vrijwilligerswerk: hoe vinden die elkaar?

Filantropie is het geven van geld, maar ook het geven van tijd en expertise. Hoe kunnen beide vormen elkaar ondersteunen en hoe is de stand van zaken met betrekking tot vrijwilligerswerk? Hoe de kwaliteit van vrijwillige besturen te verbeteren en hoe vrijwilligerswerkprojecten te financieren? Vertegenwoordiging van Vereniging NOV, (lokale) fondsen, wetenschappers en de zaal gaan met elkaar in gesprek.

Gespreksleiders: Lucas Meijs en Theo Schuyt

16.00 - 16.45 uur: Plenaire discussie
Ruimte voor geven; hoe denkt Nederland over de sector filantropie?” met een prikkelend panel en discussie met de zaal onder leiding van Felix Rottenberg (onder voorbehoud)

16.45 - 17.00 uur: Afsluiting, aansluitend een hapje en een drankje

Meer informatie en aanmelden

Kijk voor het complete programma op de website van de VU. Aanmelden kan hier.