Conferentie Vrijwilligerscentrales 2015

05 november 2015

Op de Conferentie Vrijwilligerscentrales 2015 staat de participatiesamenleving centraal. We gaan in op vragen als: Hoe ziet de participatiesamenleving er eigenlijk uit? Wat is de waarde ervan voor burgers? Wat zijn de good en de next practices? Wat is nodig om de participatiesamenleving verder te ontwikkelen? Tijdens de conferentie geven diverse initiatieven een presentatie, ook is er een presentatie over 'de verdraaide organisatie, terug naar de bedoeling' en eentje over de gedachte achter de coöperatiemaatschappij door Robert van Putten. Vanzelfsprekend ga je ook zelf aan het werk.


Reserveer 5 november in je agenda. Abonneer je op Centrales Centraal en je krijgt nog een uitnodiging.