Conferentie Rural Isolation 17 en 18 maart te Amsterdam

17 maart 2016

Op 17 en 18 maart organiseeert Volonteurope, de Europese organisatie van vrijwilligersorganisaties, samen met haar Nederlandse leden LVKK en Humanitas, de slotconferentie van haar project 'Rural Isolation'.
De belangrijkste vraag in het project was in hoeverre bewonersinitiatief in krimpgebieden in Europa de vitaliteit van de regio kan verbeteren.

De eerste dag wordt het slotrapport aangeboden aan o.a. Lambert van Nistelrooij (Europarlementariër voor het CDA) en Eric Stokkink (directeur 'Democratie' van het Ministerie van BZK) en houdt professor Gert Jan Hospers een referaat over de verhouding stad-platteland.
De tweede dag presenteren zich o.a. bewonersprojecten vanuit heel Europa.

De conferentie wordt gehouden in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Download hier de uitnodiging