Conferentie EVC nu bewezen effectief

17 juni 2013

Conferentie: Competenties in beeld: meer zelfvertrouwen, participatie vergroot!

De methode Erkenning Verworven Competenties Vrijwilligers bewezen effectief

Het Trimbos instituut en MOVISIE presenteren de EVC-procedure voor vrijwilligers als bewezen effectieve interventie. Drie jaar wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het doorlopen van een EVC-procedure mensen meer zelfvertrouwen geeft. Dat leidt tot een actievere houding en openstaan voor het aangaan van nieuwe uitdagingen.

EVC blijkt een uitstekend instrument, geschikt om in te zetten voor een diverse groep mensen. Bijvoorbeeld mensen die onbetaald actief zijn of willen worden, bezig zijn met een opstap naar de arbeidsmarkt of een opleiding. Eigenlijk voor iedereen die wil werken aan de eigen ontwikkeling. EVC is laagdrempelig, de methode is gratis en eenvoudig te verkrijgen en in vergelijking met andere methoden in de uitvoering niet duur. En, misschien wel het belangrijkste kenmerk, EVC brengt mensen zelf in beweging om op zoek te gaan naar hun eigen kwaliteiten.  

Het is bijzonder dat EVC nu bewezen effectief is. Reden genoeg om EVC in deze conferentie centraal te stellen. De conferentie handelt om de concrete resultaten van EVC en de inzichten die zijn opgedaan tijdens het onderzoek. Daarnaast staan mogelijkheden en manieren om EVC in te zetten centraal. Dus hoe werkt het en wat kun je ermee?

Tijdstip

Maandag 17 juni 2013 van 12:00 tot 17:00 uur

Locatie

Paushuize, Kromme Nieuwe Gracht 49, Utrecht

Voor wie?

De conferentie is bedoeld voor de organisaties die hebben deelgenomen aan het onderzoek van Trimbos, maar ook alle andere geïnteresseerden in de effectiviteit en toepassing van Erkennen Verworven Competenties Vrijwilligerswerk zijn welkom.

Globaal programma

12:00-13:00 Inloop met lunch

13:00-14:00 Centrale start

  • Opening en korte kennismaking met EVC
  • Voorbeeld uit de praktijk: interview met een deelnemer
  • Presentatie resultaten onderzoek (Harry Michon, Trimbos-instituut)
  • Verbinding EVC met de ontwikkelingen in het sociale domein (Marjet van Houten, lid begeleidingscommissie, werkzaam bij MOVISIE)

14:00-14:30 Pauze

14:30-16:00 Verdiepingssessies

  1. Participatie en het belang van EVC
  2. EVC in dagbesteding en de geestelijke gezondheidszorg: een gelukkig huwelijk?
  3. Onderzoekers van het Trimbos-instituut en MOVISIE geven een kijkje achter de schermen
  4. Ontwikkelen van EVC: Het kompas richten op eigen kracht
  5. EVC en dak- en thuislozen

16:00-16:15        Uitreiking publicatie waarin verslag wordt gedaan van de effectstudie naar EVC – Algemene vrijwilligerscompetenties

16:15-17:00 Borrel en afsluiting

Bekijk het complete programma op www.movisie.nl/evcconferentie.

Kosten en aanmelden

Deelname aan de conferentie is gratis voor organisaties die hebben deelgenomen aan het Trimbos-onderzoek (maximaal 2 personen per organisatie). Meerdere personen of niet-deelnemers aan het onderzoek betalen €50,- per persoon. Aanmelden kan tot  7 juni via  www.movisie.nl/evcconferentie.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met MOVISIE Trainingsbureau, 030 789 22 22.