Colloquium Actueel Internationaal Onderzoek Vrijwilligerswerk

09 september 2016

Op vrijdag 9 september, ‘s middags van 15.00 uur tot 17.00 uur, is het colloquium (samenspraak) met toonaangevende internationale onderzoekers in het vrijwilligerswerk. Dat zijn Femida Handy (University van Pennsylvania), Lesley Hustinx (Universiteit Gent) en mogelijk Jeff Brudney (University of Carolina Wilmington). Zij geven korte en inspirerende presentaties over hun actuele onderzoek in het vrijwilligerswerk, waarover we met hun en u verder in gesprek gaan onder leiding van Lucas Meijs.

Programma

15.00 – 15.15 Opening

Welkom door Joost van Alkemade en Lucas Meijs

15.15 - 15.40 Hybridisering

Lesley Hustinx trapt af met een inleiding over de consequenties voor vrijwilligers, vrijwilligerswerk en non-profit organisaties van de doorgaande hybridisering (vermenging van bedrijven en non-profit zoals in social enterprises) die in de non-profitsector in Vlaanderen (en ook Nederland) plaatsvindt. Deze vermenging van organisatielogica’s heeft specifieke consequenties voor vrijwilligers.
Lesley Hustinx is associate professor bij het Department Sociologie aan de Universiteit van Gent in België. Haar PhD dissertatie (2003) legde het fundament onder de theorievorming over de opkomende nieuwe stijlen van vrijwilligerswerk. Momenteel gaat haar onderzoeks-belangstelling uit naar de transities in samenlevingen en de gevolgen daarvan voor burgerschap en directe solidariteit, waarbij zij zich met name richt op vrijwillige associaties en vrijwilligerswerk.

15.40 – 16.05 Volunteer motivation & it's organizational impact

Femida Handy gaat in op de relatie tussen volunteer motivation & it’s organizational impact. Zij zal daarin ingaan op de verschillende manieren waarop vrijwilligers gemotiveerd zijn, beloond en gewaardeerd kunnen worden en wat daar de organisatieconsequenties van zijn. Met dit onderzoek wordt een extra diepgang gegeven aan het onderzoek naar motivatie van vrijwilligers.

Femida Handy is hoogleraar Social Policy aan de School of Social Policy and Practice, the University of Pennsylvania. Zij is een expert op het gebied van vrijwilligerswerk, non-profitmanagement en de economie van de non-profitsector. Daarnaast richt een belangrijk deel van haar werk zich op filantropie en NGO’s in India, met een focus op Women-NGO en microfinance. Samen met Pamala Wiepking (RSM/Erasmus Universiteit) was Femida redacteur van the Palgrave Handbook of Global Philanthropy.

16.05 – 16.30 Clash organizational logics

Jeff Brudney (waarschijnlijk vervangen door Lucas Meijs) zal vervolgens het verhaal van Femida contextualiseren naar de managementbenadering die organisaties kunnen hanteren. Hij bouwt daarin voort op het door hem en Lucas Meijs gemaakte onderscheid tussen organization-centered versus volunteer-centered management. Met dit laatste verhaal wordt de clash tussen de organizational logics (Lesley Hustinx) vertaald naar de inrichting van vrijwilligersmanagement.

Jeffrey L. Brudney is de Betty and Dan Cameron Family Distinguished Professor of Innovation in the Nonprofit Sector aan de University of North Carolina Wilmington. Hij heeft meerdere erkenningen gekregen waaronder The Life Time Achievement Award van Arnova, de beroepsvereniging van onderzoekers naar vrijwilligerswerk en de non-profitsector.

Over de onderzoekers

Lucas Meijs, Jeff Brudney en Femida Handy zijn net teruggetreden van 6 jaar ‘vrijwilligerswerk’ als hoofdredacteur van het belangrijkste academische journaal voor non-profit & voluntary studies: Non-profit and Voluntary Sector Quarterly. Samen met Pamala Wiepking en de op 8 september gepromoveerde Lonneke Roza heeft Femida Handy in augustus 2016 de prestigieuze Award for Best International Panel gewonnen op de Academy of Management Conference met een paper over global (corporate) philanthropy.

Locatie

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam, meer informatie na aanmelding.

Kosten

De  kosten voor deelname bedragen € 30,-

Aanmelden

Meld u aan via deze link: https://yled.nl/nlms