Bijeenkomst Medezeggenschap voor vrijwilligers

02 oktober 2014

Bent u als vrijwilliger betrokken bij vrijwilligersmedezeggenschap binnen een vrijwilligersorganisatie zoals een sportvereniging, theater, zorginstelling, taalmaatjesproject of een....? Of u bent als vrijwilliger betrokken bij plannen om vrijwilligersmedezeggenschap op te zetten? Misschien werkt u bij een organisatie waar al langer medezeggenschap van vrijwilligers bestaat of bent u samen met collega-vrijwilligers aan het pionieren.

Dan willen wij graag van uw ervaringen en inzichten leren om ook andere vrijwilligers daarvan te laten profiteren. En om vrijwilligersorganisaties inzicht te geven in welke vormen van zeggenschap gewenst en nodig zijn.

Daarom nodigen wij u als vrijwilliger uit voor een eerste bijeenkomst over vrijwilligersmedezeggenschap. 

Waarom medezeggenschap?

Vereniging NOV heeft gemerkt dat er behoefte bestaat bij vrijwilligers om kennis en ervaring uit wisselen met andere vrijwilligers over medezeggenschap. Tegelijkertijd komen er vragen vanuit organisaties die lid zijn van Vereniging NOV over het organiseren van medezeggenschap van vrijwilligers.

Vereniging NOV is gestart met het netwerk Medezeggenschap van Vrijwilligers voor vrijwilligersorganisaties. Doel van dit netwerk is om samen te bekijken hoe medezeggenschap van vrijwilligers vormgegeven kan worden, zodat die waarde heeft voor vrijwilligers én voor organisaties.

Wat houdt het in voor vrijwilligers?

Er worden drie bijeenkomsten georganiseerd voor vrijwilligers en drie voor organisaties. Doel van deze bijeenkomsten is om zoveel mogelijk kennis uit de praktijk te verzamelen. De kennis die aanwezig is bij vrijwilligers en bij organisaties, wordt gebundeld in twee handleidingen: één voor organisaties en één voor vrijwilligers.

Ook willen we met de bijeenkomsten vrijwilligers die betrokken zijn bij vrijwilligersmedezeggenschap de gelegenheid geven om kennis te maken met elkaar en ervaringen uit te wisselen.

Programma

18.00-18.30: Ontvangst met broodjes en kennismaking

18.30-18.45: Inleiding

18.45-19.30: Vormen: hoe is medezeggenschap bij ons georganiseerd?

19.30-19.45: Pauze

19.45-20.30: Ervaringen: wat gaat goed en wat kan beter?

20.30-20.50: Samenvatting

20.50-21.00: Vervolg en afsluiting

Datum, tijdstip en locatie

Op donderdag 2 oktober van 18.00-21.00 uur, Maliebaan 71g, 3581 CG Utrecht. Hier vindt u de routebeschrijving.

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via dit formulierhttp://www.yled.nl/nov.nl/Medezeggenschap-Vrij/nl 

Meer informatie

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met met Gerdien Blom, ( gerdien blombesluitvorming.nl ; 06 29 29 15 78).

We hopen u te mogen begroeten op 2 oktober a.s. in Utrecht.