Bijeenkomst registratielijst en tuchtrecht

29 februari 2016

De registratielijst seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen bestaat nu een jaar en we willen iedereen graag bijpraten over de huidige stand van zaken, de procedure voor aanmelding toelichten en nieuwe ontwikkelingen bespreken.

Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor alle vrijwilligersorganisaties die werken met minderjarigen. Het maakt niet uit of je organisatie al aangesloten is bij de registratielijst of niet.

Programma

De bijeenkomst is opgedeeld in 2 gedeelten; een plenair gedeelte en daarna splitsen we de deelnemers op in 3 groepen. In het plenaire gedeelte willen we met jullie bespreken hoe we organisaties kunnen benaderen en uitnodigen om aan de registratielijst deel te nemen. Welke mogelijkheden kunnen we gezamenlijk bedenken en wat is daar voor nodig.

In de 3 groepen komen specifieke onderwerpen aan bod die betrekking hebben op die organisaties:

  • Voor aangesloten organisaties de meldprocedure bij incidenten en het uitvragen van de registratielijst.
  • Voor organisaties die willen aansluiten: wie heeft wat nodig voor de aanmelding.
  • Achterbanorganisaties: hoe stimuleer en motiveer je de achterban en bespreken van een methodiek om de aanmelding centraal te regelen.

Tijd

10.00 uur tot 12.00 uur.

Waar

Vereniging NOV, Maliebaan 71G, 3581 CG, Utrecht. Klik hier voor het plannen van uw route.

Aanmelden

Je kunt je via deze link aanmelden voor de bijeenkomst. Voor vragen kun je contact opnemen met Ronald Hetem, r.hetem nov.nl, T: 0630100448 of Heidy Hardeman, h.hardeman nov.nl, T: 0634001313